Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla

8vijece005

Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla

U Tuzli je danas održana 19. redovna sjednica Općinskog vijeća. Jednoglasno je usvojena Odluka o bratimljenju Tuzle i Bešiktaša (Republika Turska). Data je saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službi za upravu, stručnih i drugih službi Općine Tuzla.

Na dnevnom redu bilo je i usvajanje Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima i kriterijumima za dodjelu taksi stajališta. Izjašnjavanje vijećnika o Pravilniku je odloženo. Zatraženo je od Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica da za narednu sjednicu zakazanu za 14. juli, pored ranije pomenutog, dostavi i mišljenje Koordinacije boračkih organizacija sa područja općine Tuzla i eventualno nadležnih organa iz oblasti evidencije nezaposlenih.


” Razmatranje Pravilnika o taksi stajalištima je odloženo zato što smo smatrali da on danas nije trebao biti razmatran u formi Prijedloga nego u formi Nacrta jer kada se Pravilnik razmatra u formi Nacrta onda se daje veća mogućnost iznošenja stavova, ne samo vijećnika nego i udruženja koja su zainteresovana za donošenje ovog Pravilnika, prije svega boračke organizacije, Udruženja taksista itd. Radi se o vrlo važnom Pravilniku koji uređuje jednu oblast gdje je bilo puno nesporazuma koji su se manifestovali i štrajkovima glađu i i štrajkovima pred općinskom zgradom i ne bismo trebali da djelujemo ishitreno, napravimo grešku i donesemo jedan loš Pravilnik. Treba saslušati sve, dopustiti i vijećnicima da djeluju amandmanski i da dobijemo jedan dobar Pravilnik ” – kazao je vijećnik SDA u Općinskom vijeću Tuzla Sabahudin Imamović.

Vijećnik Imamović imao je zamjerku na dio oko izrade Pravilnika jer, kako on smatra, tu je unesen jedan stav koji ne bi trebalo da bude tu i koji određuje visinu mjesečne naknade za privremeno zauzimanje javnih površina u svrhu korištenja taksi stajališta, a koja iznosi 20 KM.

Imamović tvrdi da to nije po standardima izrade pravnih propisa i nije korektno jer se promjenjive kategorije ne unose u Pravilnik. Visina naknade je, ističe on, promjenjiva kategorija i svakom eventualnom promjenom bi se morao mijenjati Pravilnik. Obično se u Pravilniku poziva na Odluku koja može promijeniti tu naknadu, a ta Odluka se može mijenjati više puta da ne utiče na sadržaj Pravilnika.

Na Vijeću je danas razmatrana i prihvaćena Informacija o dokumentu okvirnog Budžeta Općine Tuzla za period 2015.-2017. godine.

Za sve tri godine budžet bi trebao iznositi oko 40 miliona KM. Najavljeni su i očekivani rebalansi zbog vanredne situacije koju je izazvala prirodna nesreća, a što će se odraziti i na budžete narednih godina.

” Nažalost je zabilježen pad prihoda. Mi možemo planirati, ali prihodi su sve manji i manji i po tom pitanju ja sam jako zabrinut. Kad ima malo novca planirati je teško i mislim da nas u narednim godinama očekuje sve manje investiranja u kapitalne projekte “- ističe S. Imamović.

Jedna od značajnijih tačaka bila je Analiza visine novčanih primanja direktora, savjetnika, predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, i drugih odgovornih, uposlenika u javnim preduzećima i javnim ustanovama, a u odnosu na ostvarene rezultate poslovanja i druge okolnosti poslovanja, uključujući i dostavljanje informacije o zapošljavanju u javnim i drugim preduzećima u periodu 2004.-2014. godine.

Prije nekoliko mjeseci ujedinjena opozicija u Općinskom vijeću Tuzla je podnijela inicijativu da se dostavi Informacija o visini plaća direktora javnih preduzeća i javnih ustanova, sastavu Nadzornih i Upravnih odbora i visini njihovih naknada. Vijećnik SDA Sabahudin Imamović ističe da je to bilo u skladu sa nastojanjima da se nakon februarskih događanja napravi iskorak ka transparentnosti u radu svih onih koji brinu o javnom dobru, koji koriste javna dobra i troše javna sredstva.

” Mi smo dobili tu informaciju. Međuti,napominjem, u toj inicijativi nismo zahtijevali da se smanje plaće direktora. Stav Kluba SDA je da se tu moraju utvrditi jasni kriteriji za ubuduće. Prvo, nisu sva javna preduzeća ista. Nije ista odgovornost direktora javnih preduzeća. Nije isto biti direktor u preduzeću koje ima nekoliko stotina zaposlenih i do 10 zaposlenih. Ima preduzeća koja 90 % svog prihoda obezbjeđuju iz Budžeta dok se druga preduzeća tokom čitave godine bore da namaknu za plaće i za tekuće održavanje. Sva preduzeća i direktori su u različitom položaju. Angažman menadžera ne treba obesmisliti. To je jedan odgovoran posao. Treba cijeniti zalaganje i rad, ali i znati kazniti i nerad i propuste u radu preduzeća. Ne treba apriori tražiti smanjenje plaća, nego jednom ozbiljnom analizom utvrditi kriterije – za šta ćemo vezati plaće direktora u javnim preduzećima. Da li za prosječnu plaću u Federaciji ili za prosječnu plaću zaposlenih u tom preduzeću itd. Mislim da je ovo jedan kampanjski pristup da se u javnosti stvori jedan određeni utisak, a dugoročno ništa nećemo dobiti kvalitetno. Ja sam za to da se ova tema otvori do kraja i da se utvrde kriteriji i standardi za utvrđivanje vidine plaće direktora pojedinih javnih preduzeća. Nisu sva javna javna preduzeća ista i nije ista odgovornost “.

Klub vijećnika SDA podržao je izvještaje o radu i poslovanju javnih preduzeća iako su naglasili zabrinutost jer od tri javna preduzeća čiji su izvještaji danas razmatrani, JKP Komemorativni centar d.o.o Tuzla i Tržnice-pijace d.o.o Tuzla su poslovali sa gubitkom.

” To je zabrinjavajuće. Mi želimo da javna preduzeća budu stabilna, da građanima pružaju jeftinu i kvalitetnu uslugu jer se bave veoma važnim djelatnostima od koji zavisi kvalitet života građana u općini Tuzla. Kao Klub SDA to konstatno ističemo i za to se zalažemo “.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla