Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla

3vijece3003

Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla

U Tuzli je u četvrtak 12. juna 2014. godine zasjedalo Općinsko vijeće. Najznačajnije tačke odnosile su se na usvajanje Inicijative za izmjenu Odluke JKP Komunalac Tuzla o utvrđivanju cijena odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području općine s ciljem zaštite građana, te Inicijative JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla za dostavljanje analize o načinima i mogućnostima izmjene Odluke o naplati naknade za korištenje vodomjera u kolektivnim stambenim objektima.

3vijece3004
” Napokon je većina u Vijeću i prihvatila sugestije i zahtjeve opozicije da se još jednom razmotri odluka o povećanju cijena odvoza smeća na način što je konačno odlučeno da se ukinu one diskriminatorne odredbe gdje građani koji žive u stanovima plaćaju po broju članova, a građani koji žive u kućama plaćaju po broju kvadrata. To znači da će se građani sami moći opredijeliti po kojoj opciji će plaćati, s tim da je nažalost visina cijene odvoza smeća ostala ista ” – ističe predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla, Sabahudin Imamović.

Tačka je jednoglasno usvojena, a donesen je i zaključak da se razmotri mogućnost da vlasnici vikend objekata i kuća koje povremeno koriste, paušalno plaćaju odvoz smeća, kao i da se za višečlana domaćinstva u manjem stanu ili kućama iznađe poseban modus plaćanja kako se ne bi ugrozila egzistencija socijalnih kategorija stanovništva.

Takođe, ono na čemu je Klub vijećnika SDA insistirao u proteklom periodu jeste da se razmotri Odluka vezano za plaćanje takse za vodomjere. SDA je isticala da se radi o Odluci koja je suprotna Zakonu o zaštiti potrošača obzirom da su tu taksu plaćali i oni potrošači koji nemaju vodomjer, a Zakon o zaštiti potrošača predviđa da su građani dužni plaćati samo onu uslugu koja im je pružena.

Klub vijećnika Stranke demokratske akcije je podržao i rebalans Budžeta Općine Tuzla za 2014. godinu.

” Ovdje smo mogli ostati po strani obzirom da naš Klub nije podržao Budžet za 2014. godinu iz jednog prostog razloga što nijedan naš amandman nije bio prihvaćen iako je svaki od tih amandmana bio u funkciji pravednije preraspodjele budžetskih sredstava. Podržali smo rebalans zato što se radi o sredstvima koja su namijenjena za otklanjanje posljedica prirodne nesreće koja je zadesila građane općine Tuzla, zatim što su ta sredstva namijenjena i za FK Sloboda i Omladinski košarkaški klub Sloboda koji su ušli u viši rang takmičenja i što se radi o sredstvima namijenjenim za rekonstrukciju male dvorane SKPC Mejdan. Dakle, zbog građana općine Tuzla, tuzlanskog sporta i sportskih objekata ipak smo digli ruku za rebalans Budžeta” – kazao je Sabahudin Imamović.

Najiscrpnija rasprava vođena je oko usvajanja Nacrta Regulacionog plana proizvodne zone “Kreka sjever” u Tuzli.

” Što se tiče Regulacionog plana, takođe smo ga podržali uz napomenu da je potrebno da izvršna vlast više ulaže u poslovne zone na način da ih učini privlačnim za investitore tako što će se izgraditi pristupni putevi, obezbijediti svi priključci itd.

Izvještaje javnih preduzeća i javnih ustanova smo podržali s tim da smo u slučaju JKP Komunalac tražili da se ispita odgovornost onih koji su predložili podizanje kredita u iznosu od 4,5 miliona konvertibilnih maraka za kupovinu postrojenja za selekciju otpada. Pokazalo se da se radi o jednoj promašenoj investiciji i očigledno je da donošenju kredita nije prethodila jedna realna studija izvodljivosti kojom bi bili razmotreni svi aspekti prije podizanja ovog kredita. Na taj način je ovo javno preduzeće opterećeno sa skoro 6 miliona KM-a kredita što je veliko opterećenje i za općinski budžet, a kamoli za jedno javno preduzeće. Upravo zbog ovog kredita došlo je do povećanja cijena odvoza smeća što znači da je teret vraćanja kredita prebačen na teret građana” – ističe S. Imamović.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla