Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla

17vijece003

Zasjedalo Općinsko vijeće Tuzla

U Tuzli se danas održavala 17. redovna sjednica Općinskog vijeća. Nakon trosatne rasprave o inicijativama, usvojen je dnevni red od 17. tačaka od kojih je među značajnijima bilo Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Tuzla za period 01.01. do 31.12.2013. godine, Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve za period 01.01. do 31.12.2013. godine, Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Tuzla za period 01.01. do 31.03.2014. godine te Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Tuzla za period 01.01.-31.12.2014.godine. Sjednica je prekinuta nakon treće tačke i biće nastavljena u srijedu 07. maja 2014. godine.

Razlog za višesatno usvajanje dnevnog reda bio je prijedlog za dopunu dnevnog reda redovne sjednice, koji se sastojao od četiri inicijative koje su kao podnosioci potpisali SDA, SBB, HDZ, SBiH i samostalni vijećnik Enes Huseinagić (Inicijativa za usvajanje statuta MZ, Izrada Informacije o zapošljavanju u javnim preduzećima i ustanovama općine Tuzla u periodu od 2012. do 2014. godine, Inicijativa za donošenje Odluke o ostvarivanju ušteda u javnim preduzećima i ustanovama općine Tuzla i Inicijativa da se samostalni vijećnik u OV Tuzla Enes Huseinagić uključi u rad Kolegija OV Tuzla.)

17vijece008
” Puno vremena danas smo potrošili na raspravu o inicijativama prije usvajanja dnevnog reda. Opozicija je na Kolegiju Vijeća predložila četiri svoje inicijative koje nije podržala većina. Mi smo ostali pri svojim stavovima jer su sve te inicijative korisne za sve građane Tuzle i smatrali smo da trebaju biti dio današnje sjednice. Većina u OV Tuzla nije imala sluha za to. Bespotrebno se izgubilo vrijeme na raspravu oko usvajanja dnevnog reda jer su naše inicijative bile jasne i konkretne. U narednom periodu ćemo javnosti ove naše inicijative detaljnije obrazložiti ” – kazao je potpredsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla Edin Haračić.


Klub vijećnika SDA bio je suzdržan prilikom glasanja o svim podtačkama koje se odnose na budžet, a isto tako i vijećnici HDZ-a.

Budžet Općine Tuzla za 2014. je planiran u iznosu od 41.404.720,19 KM, a usvojenim rebalansom iznosi 41.749.431,30 KM, što znači da je ukupan budžet uvećan za 344.711,11 KM. Ukupni prihodi umanjeni su za 281.513 KM, a rashodi su uvećani za pomenutu sumu novca. Prihodi Opšteg fonda na osnovnom računu budžeta Općine umanjeni su za 335.000 KM, a rashodi uvećani 291.224,11 KM, što ukupno iznosi 626.224,11 KM. Kako je objasnjeno iz Službe za budžet i finansije u Općini Tuzla, na osnovu izvršenja budžeta prethodne godine utvrđen je suficit, odnosno višak prihoda nad rashodima na Opštem fondu – Osnovnom računu u iznosu od 626.224,11 KM koji se uključuje u budžet tekuće godine, čime se povećavaju ukupno raspoloživa sredstva na Osnovnom računu koja je potrebno rasporediti. U rashode su rebalansom, između ostalog, uključena sredstva: – za neprofitnu organizaciju SD ‘Sloboda´ Tuzla u iznosu od 50.000 KM ; – rekonstrukciju i izgradnju stadiona Tušanj – učešće općine u projektima NSBiH – UEFA u iznosu od 36.000 KM – po osnovu Ugovora sklopljenog između NSBiH, Općine Tuzla i FK ‘Sloboda´ Tuzla ; transfer za rad JP RTV 7 u iznosu od 20.000 KM ; – za izradu projektne dokumentacije Poduzetničke zone Kreka – Sjever u iznosu od 20.000 KM i drugo.

” Mi smo u raspravi istakli da Budžet Općine Tuzla nije bio realno planiran. Naveli smo nekoliko primjera nedomaćinskog odnosa prema korištenju sredstava sa određenih pozicija tako da svi budžetski korisnici nažalost još nisu u stanju da zadovolje svoje potrebe kroz budžet, a na šta SDA kao opozicija iz godinu u godinu ukazuje. Svjedoci smo da je proteklih godina puno sredstava izdvojeno za igru i zabavu, a nije na rješavanje osnovnih infastrukturnih problema u svim mjesnim zajednicama. Mali izuzetak je samo uže gradsko jezgro. Na vrijeme smo podnosili inicijative i amandmane koji nisu prihvaćeni, a bili su doista skromni. Većina u Općinskom vijeću Tuzla treba da snosi odgovornost za takvo ponašanje ” – ističe Haračić.

Vijećnici su razmatrali i usvojili Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana Poduzetničke zone Kreka – Sjever u Tuzli. Prostor je definisan jugozapadno od postojeće bolnice Kreka, te južno od korita rijeke Jale i sjeverno od pruge, odnosno željezničke stanice Kreka i obuhvata oko 14 hektara.

” Ovim se stvaraju uslovi da se u općinu Tuzla investira i sve što dolazi u korist razvoja Tuzle na način da se uspostavljaju zone gdje će se nešto proizvoditi i stvarati nova vrijednost, SDA podržava. ” – kazao je Edin Haračić.

Razmatrana je i usvojena i Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana stambeno – poslovne zone Zlokovac – Ši Selo. Plan obuhvata površinu od oko 4,35 hektara, a lokacija je definisana: Bulevar II korpusa Armije BiH – južna magistrala, realizovano kolektivno stambeno naselje Zlokovac, ulice Đure Đakovića i Vukovarska na zapadu, individualno stanovanje Ši Selo na jugu, Imamovo Brdo i ulica Nesib Malkić na istoku. Regulacioni plan se odnosi na period od 10 godina. Plan se radi u cilju donošenja provedbene planske dokumentacije za izgradnju kolektivnih stambenih i stambeno – poslovnih objekata sa pratećim sadržajima uzimajući u razmatranje i analizu zatečenog stanja, te izgradnju i rekonstrukciju saobraćajne, komunalne i energetske infrastrukture.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla