Zasjedalo Gradsko vijeće

IMG 0003

Zasjedalo Gradsko vijeće

Dijeljenje

 

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla su na sjednici u srijedu usvojili Odluku o načinu dodjele i odabira korisnika stambenih jedinica po principu neprofitnog socijalnog stanovanja, finansiranih od strane međunarodnih donatora. Radovi na ovom stambenom objektu koji se nalazi u tuzlanskom naselju Ši Selo se privode kraju, a budući vlasnici stambenih jedinica odabrat će se putem javnog poziva kojeg će sačiniti Grad Tuzla i austrijska organizacija Hilswerk, glavni nosioci projekta. Riječ je o stanovima od 42 do 45 kvadrata, a cilj projekta je socijalna integracija različitih slojeva stanovnika, posebno ugroženih porodica.

˝Zgrada je skoro pa useljiva, a Hilswerk kao implementator tražio je od Gradskog vijeća Grada Tuzla da se donese Pravilnik kojim bi se odredile kategorije ljudi kojima bi se ovi stanovi dodjeljivali. Radi se od 16 stambenih jedinica, a u sklopu ove stambene zgrade postojat će i objekat mjesne zajednice, te ambulanta˝, kazala je šefica Službe za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i povratak Grada Tuzla Admira Atić-Tupković.

U narednom periodu nekoliko resornih službi Grada Tuzla pristupit će donošenju Pravilnika kojim će se tačno odrediti kojim kategorijama stanovnika će pripasti stanovi. ˝To su socijalno ugrožena lica. Dakle, uglavnom korisnici stalne novčane pomoći. Naš prijedlog su i djeca bez roditeljskog staranja do navršenih 27 godina života, samohrani roditelji…Pravilnik će biti privremenog karaktera do donošenja Zakona o socijalnoj zaštiti na nivou Tuzlanskog kantona˝, istakla je Atić-Tupković, te dodala da bi najkasnije za mjesec dana pomenuta zgrada trebala dobiti prve stanare.

Usvajanje Odluke o proširenom krugu korisnika i prava iz socijalne zaštite na području Grada Tuzla je odgođeno za naredno zasjedanje Vijeća. Razlog ovakvog postupka je neusaglašenost članova 3 i 6 sačinjenih u ovoj Odluci koja će biti vraćena Službi za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti Grada Tuzla koja je i obrađivač pomenutog dokumenta.


Mirza Tupajić vijećnik SDA ipak smatra da su u koliziji stavke 3 i 4. ˝Mi smo predložili i Odluka je skinuta s dnevnog reda. Ako je prosječna plata negdje oko 800 maraka, ima četiri člana domaćinstva po 160 maraka to je negdje oko 650, a član 4 to izbacuje. U budućnosti bi sve odluke trebale biti u obliku nacrta, a kako bi se dalo vremena da vijećnici u okviru Klubova reaguju˝, kazao je Tupajić.

Prema Odluci o proširenom krugu korisnika i prava iz socijalne zaštite na području Grada Tuzla nadležnost sa Službe za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti će biti prebačena na Centar za socijalni rad Tuzla. Sa primjenom ove Odluke najvjerovatnije će se početi u oktobru 2015. godine.

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla su, između ostalog, usvojili Izvještaj o radu JKP ˝Pannonica˝ za sportsko rekreativne aktivnosti d.o.o. Tuzla za 2014. godinu. Kako je navedeno u Izvještaju, od osnivanja 2003. ˝Pannonica˝ je u prošloj godini iskazala gubitak u iznosu od 139.840,87 KM.

Vijećnice i vijećnici Gradskog vijeća Grada Tuzla su danas nosili bijele trake kao simbol borbe protiv fašizma, diskriminacije i segregacije žrtava na osnovu drugačijeg identiteta. Akcija se realizuje u sklopu obilježavanja 31. maja, Međunarodnog dana bijelih traka.

Na današnjoj sjednici vijećnik SDA Edin Haračić je podnio inicijativu za sanaciju i zaštitu 13 izvorišta vode na području Grada Tuzle.

Obrazloženje : Iako spadamo u malobrojne zemlje na planeti koje se mogu pohvaliti izvorištima pitke vode, naš odnos prema takvim izvorištima u našem lokalnom okruženju je zabrinjavajući i postaje po svemu sudeći alarmantan. Naime, na području našeg grada postoji 13 izvorišta vode od kojih većina nije za upotrebu jer prema nalazima Zavoda za javno zdravstvo koji vrši kontrolu pomenutih izvorišta u većini njih je prisutan jedan od indikatora fekalnih zagadjenja, bakterija (esherihia coli). Posljedice koje po zdravlje građana ostavlja samo ta jedna od prisutnih bakterija su nesagledive. Stoga smatram da je neophodno pod hitno uraditi plan i program sanacije putem vodo- zaštitnih zona i u budžetu grada Tuzle predvidjeti sredstva za ovaj projekat čime bi se znatno uticalo na očuvanje zdravlja ljudi.