Zasjedalo Gradsko vijeće: Usvojen Nacrt statuta Grada Tuzla

vijecenovo017

Zasjedalo Gradsko vijeće: Usvojen Nacrt statuta Grada Tuzla

Dijeljenje

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je Nacrt statuta Grada Tuzla, te ga uputilo u javnu raspravu koja će trajati 45 dana. Najviše diskusije vezano za ovaj dokument izazvao je član 96. Statuta u kojem je rečeno da Savjet mjesne zajednice bira i razrješava Gradsko vijeće prema zvaničnim izbornim rezultatima sa posljednjih provedenih lokalnih izbora za ovu teritoriju, uvažavajući izborne rezultate u mjesnoj zajednici u kojoj se vrši izbor članova Savjeta.


” Klub vijećnika SDA je uglavnom zadovoljan tekstom dokumenta, i zadovoljavajući je način izbora članova Savjeta. Donošenje Statuta grada mora biti u funkciji jačanja uloge mjesnih zajednica kao sada osnovnih organizacionih jedinica Grada Tuzla. Mi se zalažemo za to da se Savjet MZ formira na način shodno izbornom rezultatu koji su političke stranke ostvarile u toj mjesnoj zajednici jer u mjesnim zajednicama su biračka mjesta. Smatram da u radu Savjeta ne trebaju učestvovati političke stranke koje nisu na tom području aktivne i koje građani nisu prepoznali. Dakle, organi moraju imati demokratski legitimitet, a imat će ga ako se realiziraju rezultati sa lokalnih izbora i tu ne vidim ništa sporno ” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Grada Tuzle Sabahudin Imamović.

Za provođenje javne rasprave o ovom dokumentu zadužena je Komisija za statutarna pitanja i propise, a rasprava će biti provedena sa zainteresiranim građanima u mjesnim zajednicama, s tim da će se posebno provesti rasprava sa civilnim sektorom.

Gradsko vijeće Grada Tuzle usvojilo je i Program rada Vijeća za ovu godinu, te Informaciju o izvršenju Programa rada u prošloj godini, pri čemu je istaknuto da je Vijeće u 2014.godini premašilo normu.

Gradsko vijeće je usvojilo i izvještaj o radu Komisije za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima branilačke populacije, kao i Pravilnik o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima ove populacije.

Za ovu namjenu u gradskom Budžetu predviđeno je 5 posto više sredstava u odnosu na dosadašnjih 300 hiljada KM.

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla prihvatili su izvještaje o radu i poslovanju u 2013.godini javnih preduzeća “Radio – televizija 7”, “Vodovod i kanalizacija” i “Centralno grijanje” Tuzla.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla