Zasjedalo Gradsko vijeće Tuzle

IMG 0009

Zasjedalo Gradsko vijeće Tuzle

Dijeljenje

Na juče održanoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, oko pet sati je raspravljano o tome da li će se u dnevni red, na prijedlog Mirnesa Ajanovića, predsjednika Bosanske stranke, kao prva tačka uvrstiti razmatranje prijedloga osude izjave predsjednika Kluba vijećnika SDA Sabahudina Imamovića, da se 2. oktobar ne obilježava kao Dan Tuzle. Na kraju je prihvaćeno da se o ovome razmatra, ali kao peta tačka dnevnog reda.


Podsjećamo, Klub vijećnika Stranke demokratske akcije i predsjednik Kluba vijećnika u Gradskom vijeću Grada Tuzle Sabahudin Imamović nikada nisu zvanično zahtijevali da se 2. oktobar ne obilježava kao Dan Tuzle. ” Klub vijećnika SDA imao primjedbe na način obilježavanja 2. oktobra u smislu da se obilježavanje tog dana obično pretvori u jednopartijski skup. Međutim, ni na koji način se nije imala namjera umanjiti historijski značaj 2. oktobra, Dana oslobođenja Tuzle u Drugom svjetskom ratu, jer niko ne može i ne želi izbrisati tako važnu historijsku činjenicu ” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Sabahudin Imamović.

{youtube}DuRCDrDf6jI{/youtube}

Vijećnici su usvojili Nacrt programa rada Gradskog vijeća za narednu godinu, Odluku o izgradnji poslovne zone Kreka-Sjever, kao i Odluku o raspisivanju drugog Javnog konkursa za prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla, licima čiji su stambeni objekti uništeni u prirodnoj nesreći, a u svrhu izgradnje novog stambenog objekta. Riječ je o 25 parcela i to u Pascima 8 parcela, Simin Hanu 9 i po 4 parcele u Slavinovićima i Solini. Zakonom je propisano da se prenos prava vlasništva vrši bez naknade licima kojima je onemogućeno korištenje nekretnine za stanovanje, koja ne mogu izvršiti sanaciju stambenog prostora ili je to povezano sa nesrazmjernim troškovima ili sigurnosnim rizicima i licima koja nemaju u vlasništvu drugu nekretninu iste namjene. Ovom Odlukom se nastoji stvoriti mogućnost dodjele zemljišta licima koja ispunjavaju zakonske uslove za gradnju isključivo stambenih objekata i stvaranja uslova za omogućavanje normalnog života poslije prirodne nesreće. Pravo učešća na Javnom konkursu imaju vlasnici stambenih zgrada koji su imali prijavljeno mjesto prebivališta na području Tuzle na dan 4. maj 2014. godine.

Usvojen je i Prostorni plan grada Tuzle za period 2010.- 2030. i Odluka o njegovom provođenju.

Na 3. redovnoj sjednici Gradskog vijeća vijećnik SDA Mirza Tupajić je postavio vijećnićko pitanje sljedećeg sadržaja :

Kada i na koji način će se riješiti akutni problem prebrze vožnje u Rudarskoj ulici i postoji li lista raskrsnica sa brojem sudara ili nesreća u ovom gradu i ako postoji sto nije javna ?

Obrazloženje:

Na pomenutoj saobraćajnici u Rudarskoj ulici u posljednjih pet godina desile su su mnoge saobraćajne nesreće uzrokovane prebrzom vožnjom. Usporivači brzine u vidu “ležećih policajaca” u gore navedenoj ulici su uklonjeni i zamijenjeni tzv. vibracionim trakama koje se smatraju pogodnijim za automobile, ali su neefikasne u sprječavanju prebrze vožnje.
Zbog navedenih činjenica predlažem da nadležne službe pod hitno postave neku vrstu efikasnijih usporivača brzine, s obzirom na činjenicu da veoma prometna Rudarska ulica ne raspolaže sa vertikalnom signalizacijom (semaforima) niti na jednoj od sve opterećenijih raskrsnica (Tušanj, Batva, Paša bunar) i da su usporivači brzine prijeko potrebni kako bi se građani mjesne zajednice Batva mogli osjećati sigurnije. A nadati se da će u skorije vrijeme u ovoj ulici napokon biti izgrađena vertikalna signalizacija (semafor).

 

Sjednica Gradskog vijeća je prekinuta u 18 h , a nastaviće se 29. decembra 2014.