Zasjedalo Gradsko vijeće Tuzla : SDA suzdržana prilikom glasanja o Izvještaju o izvršenju budžeta Grada Tuzla za prvih šest mjeseci 2015. godine

ddd

Zasjedalo Gradsko vijeće Tuzla : SDA suzdržana prilikom glasanja o Izvještaju o izvršenju budžeta Grada Tuzla za prvih šest mjeseci 2015. godine

Dijeljenje

Gradsko vijeće Grada Tuzle je sa 18 glasova ZA i 10 suzdržanih usvojilo Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Tuzla za prvih šest mjeseci 2015. godine. Prema riječima šefice Službe za budžet i finansije Grada Tuzla Suade Isaković, od ukupno planiranih 48.168.944,21 KM koliko iznosi budžet, u pomenutom periodu ostvareno je 21.380.444,27 KM odnosno nešto više od 44 posto. Ostvarena sredstva u prvom polugodištu ove godine veća su za 4.220.330,57 KM od ostvarenih sredstava za isti period prošle godine. Razlog uvećanja su prihodi od naknade ostvarene radom Termoelektrane Tuzla u iznosu od 1.949.302,00 KM.


– Zadovoljni smo dinamikom punjenja budžeta, međutim prilikom glasanja smo bili suzdržani jer opozicija nije mogla da učestvuje u raspodjeli budžetskih sredstava i naši amadmani nisu prihvaćeni – istakao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Sabahudin Imamović.

Vijeće je usvojilo i Regulacioni plan prostorne cjeline ‘Solana Sjever’. Ovim Regulacionim planom stvorena je mogućnost za izgradnju naselja koje zapravo predstavlja zapadni ulaz u Tuzlu.

Vijećnici su usvojili i Saobraćajno-prostorni koncept grada Tuzla. To bi trebao biti glavni strateški dokument iz područja saobraćajnog i prostornog planiranja za Tuzlu. Osnovna svrha i cilj koncepta je poticanje korištenja održivih oblika saobraćaja poput biciklističkog i pješačkog saobraćaja, te javnog prevoza kako bi došlo do poboljšanja načina mobilnosti građana na području Tuzle, te zaštitila okolina i smanjili negativni uticaji motorizovanog saobraćaja na naselja i život građana. Ciljevi projekta su: Efikasan javni prevoz, stvaranje uslova za povećano korištenje usluga javnog prevoza razvijanjem pouzdanog, tačnog i sigurnog sistema javnog prevoza, obezbjeđivanje efikasne, sigurne i atraktivne mreže pješačkih staza, podizanje atraktivnost javnog prostora za pješake, te povećanje sigurnosti pješaka.

ssss
Usvojena je i Informacija o realizaciji kapitalnih projekata za 2014. godinu (putevi, vodovodna i kanalizaciona mreža, toplifikacija, javna rasvjeta i projekti iz drugih oblasti), Program kapitalnih investicija za period 2015.-2019. godina po metodologiji GAP-a te Odluke o ažuriranju Programa kapitalnih investicija.

– Smatramo da je dobro da se te kapitalne investicije realiziraju po određenoj metodologiji. Međutim, očigledno je da na taj Program uticaj ima politika tako da se neravnomjerno ulaže u prigradske i gradske mjesne zajednice, nije isto ulaganje u izbornim i neizbornim godinama – kazao je Sabahudin Imamović.

Vijećnici SDA su postavili i nekoliko vijećnićkih pitanja kao i uputili inicijative.

Edin Haračić postavio je pitanje kada će nadležne službe ozbiljnije pristupiti rješavanju problema slijeganja terena u naselju Stupine zbog pojave rupa na cesti kao i izraženijeg broja oštećenja i nesaniranja istih ?

Obrazloženje :


Nedavno su zbog 1 500 učesnika biciklijade u ovom naselju na brzinu pokrpljene neke udarne rupe, a skoro 10 000 stanovnika godinama moraju čekati na sanaciju rupa mimo glavne ceste na Stupinama. Slična situacija je i u ostalim dijelovima grada.
Tražim od nadležnih da ozbiljnije pristupe rješavanju pomenutog problema.

Haračić je uputio i inicijativu za hitno spašavanje preostalog dijela šumskog kompleksa Slana Banja.

Obrazloženje

Evidentno je da je na kompleksu Slane Banje, ali i drugim mjestima u gradu došlo do oboljenja stabala, prvenstveno bora. Sve ukazuje na to da su stabla ugrožena tz. crvom potkornjakom zbog čega se znatan broj stabala već osušio. To oboljenje se brzo širi te stoga postoji realna opasnost da se proširi na cijeli kompleks. Zbog toga je potrebna hitna reakcija gradske uprave, ali i drugih drugih relevantnih subjekata koji mogu doprinijeti sprečavanju uništenja našeg poznatog parka prirode.