Zasjedalo Gradsko vijeće Tuzla : SDA – donošenje Rezolucije o odbijanju skladištenja prirodnog gasa u iskorištenim bušotinama soli na području Tuzle ima političku pozadinu

vijecep001

Zasjedalo Gradsko vijeće Tuzla : SDA – donošenje Rezolucije o odbijanju skladištenja prirodnog gasa u iskorištenim bušotinama soli na području Tuzle ima političku pozadinu

Dijeljenje

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je danas Rezoluciju o odbijanju skladištenja prirodnog gasa u iskorištenim bušotinama soli na području grada Tuzle. Rezolucija je, nakon trosatne rasprave, usvojena jednoglasno.

Ova tema bila je aktuelna još 2007. godine kada je tadašnje Općinsko vijeće Tuzla usvojilo Zaključak kojoj je odbacilo svaku mogućnost da ispod Tuzle bude uskladišten plin.

Predstavnici opozicije, (SDA, SBB i HDZ) su tražili danas da im se dostave dokumenti na osnovu kojih se Rezolucija usvaja, iako na sam tekst Rezolucije nisu imali prigovor, ali smatraju da njeno donošenje ima političku pozadinu.

vijecep008
– Klub vijećnika SDA je podržao Rezoluciju iako smo imali puno primjedbi na postupak njenog donošenja. Prihvatili smo je kao jedan preventivni dokument koji treba da obeshrabri sve one koji bi eventualno pokušali da krenu u projekat izgradnje skladišta plina. Prigovor smo imali na nepostojanje konkretnog povoda za donošenje ove Rezolucije i konkretnog dokumenta koji pokazuje da je neko odlučio da izgradi skladište plina. U slučaju da postoji konkretna opasnost da neko želi da uskladišti plin na Majevici, Klub SDA je prvi koji će se tome suprotstaviti. Ovdje se govori o izmišljenim protivnicima. Pomalo se bojimo da se sukobi unutar jedne stranke prenose na teren rada Gradskog vijeća što je nepotrebno jer je u ovom Vijeću puno ozbiljnih poslova koji trebaju da se rješavaju, a ne da se neko ovdje bavi politikanstvom ili rješavanjem te vrste sukoba. Na Kolegiju sam tražio da se ova tačka razmatra pod tekućim pitanjima. Nama nije trebala ova predstava
– ističe predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Sabahudin Imamović.

vijecep013
Gradsko vijeće danas je usvojilo Odluku o načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2016. godini, Odluku o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornih odbora ispred državnog kapitala u javnim preduzećima i javnim komunalnim preduzećima čiji je osnivač Grad Tuzla. Usvojeno je Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu i kupovinu napuštenih stanova privatiziranih preduzeća koji su stavljeni na raspolaganje Gradu Tuzla kao i napuštenih stanova u vlasništvu Grada Tuzla i dr.

vijecep010
Vijećnik SDA Mirza Tupajić uputio je vijećničko pitanje : Da li postoji mogućnost da se dio sredstava koja se naplaćuju na ime koncesije za uzimanje kisele vode sa izvorišta Kiseljak ulože u lokalnu zajednicu tj. u MZ Kiseljak

Obrazloženje

Dobio sam informaciju od građana i Savjeta Mjesne zajednice Kiseljak da Tuzlanska pivara godišnje plaća 40.000 KM na ime koncesije za uzimanje kisele vode sa izvorišta Kiseljak. Zakon o koncesijama TK-a omogućuje da se dio sredstava od naplate koncesija uloži u infrastrukturne projekte lokalne zajednice. Član 28. „Naknada za koncesije utvrđene ugovorom predstavlja prihod Kantona i općina na čijem se području nalazi predmet koncesije, a u skladu sa Odlukom Vlade Kantona, na koju Skupština Kantona daje saglasnost. Prihodi ostvareni iz odobrenih koncesija bit će većim dijelom utrošeni za istraživanje dobara koja su predmet koncesije, zaštitu okoliša, izgradnju infrastrukturnih objekata od općeg društvenog interesa kao i za druge namjene koje utvrdi Vlada Kantona. Dakle, činjenično stanje jeste da je MZ Kiseljak jedna od najzapuštenijih MZ u Gradu Tuzla. Nekada turističko izletište, sa motelima i predivnim restoranima, sa fino uređenom infrastrukturom, danas izgleda kao da je vrijeme stalo. Zato, molim Vladu TK-a i gradsku upravu da razmotre da dio sredstava od naplate koncesija uloži u ovu MZ. Tamo imamo totalno zapuštene izvore kisele vode gdje svakodnevno građani Tuzle, Živinica pa i Lukavca sipaju ovu vodu. Kada jednoga dana bude izvršena rekonstrukcija glavnog puta Husino-Kiseljak (na što građani čekaju godinama) i uz ova ulaganja polako bi se vratio nekadašnji sjaj ove mjesne zajednice.


Vijećnika SDA Mirsad Malohodžić uputio je inicijativu za davanje imena šetalištu, parku ili na neki drugi način obilježavanje doprinosa dipl.ing. agronomije Slobodana Jerkovića gradu Tuzla

Obrazloženje

Slobodan Jerković rođen je u Tuzli 1933. godine gdje je živio i radio na poslovima hortikulture proveo gotovo cijeli radni i životni vijek.

Inicijativu podnosim na zahtjev građana Tuzle koji su poznavali Slobodana Jerkovića i sa njim sarađivali.