Zasjedalo Gradsko vijeće Tuzla

21vijeche004

Zasjedalo Gradsko vijeće Tuzla

Dijeljenje

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla danas su pet sati raspravljali o legitimnosti posljednje sjednice koja je održana 10. maja s obzirom da su Klubovi opozicije napustili sjednicu na kojoj je bilo predviđeno razmatranje i usvajanje Rezolucije o nepodijeljenosti grada Tuzla, kao i imenovanje članova i predsjednika Upravnih i Nadzornih odbora.
” Tražimo da Komisija za statutarna pitanja Grada Tuzle utvrdi da li su odluke, zaključci i rješenja sa sjednice GV koja je održana 10. maja 2016. godine donesene uz poštivanje odredbi Zakona o principima lokalne samouprave i Poslovnika o radu GV Tuzla, kao i preciziranje normi kojima se navodi obrazlažu, s obzirom da se uvidom u snimak te sjednice može vidjeti da vijećnici nisu bili prisutni u sali tokom trajanja sjednice, što ukazuje na nedostatak potrebnog kvoruma. Takođe, tražimo i odgovor na pitanje da li postoje kršenja odredbi Zakona o sukobu interesa u dijelu imenovanja bliskih srodnika kao članova Upravnih i Nadzornih odbora, potvrđenih na sjednici od 10. maja, sa osvrtom da izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne smiju koristiti javnu funkciju za ličnu dobrobit osobe koja je s njima povezana ” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA Tuzla Sabahudin Imamović.
Ova inicijativa koju su podnijeli SDA, SBB, HDZ BIH Tuzlanska alternativa i NS RZB po osnovu koje su tražili da se ispita rad i odluke posljednje sjednice održane 10. maja nije uvrštena u dnevni red današnje sjednice.
21vijeche001
” Većina u GV Tuzla umjesto da pokuša kroz dogovor sa opozicijom prevazići postojeće stanje kako bi Gradsko vijeće moglo nastaviti raditi u punom kapacitetu, nastavlja se ponašati isključivo kao da imaju dvotrećinsku većinu. Podsjećamo većinu da iako imaju 16 ruku u Vijeću, njihov legitimitet da predstavljaju građane Tuzle je na najnižem mogućem nivou. Ova situacija se može prevazići samo dogovorom. Zato i pored svega pozivamo većinu u Gradskom vijeću da zbog građana grada Tuzle prevaziđemo trenutne nesuglasice i da radi dobrobiti ovog grada, uz puno uvažavanje svih u Gradskom vijeću, nastavimo raditi posao za koji smo izabrani. Mi kao opozicija imamo puno puno pravo, legitimitet i obavezu da preduzimamo sve aktivnosti u Gradskom vijeću Tuzla i da se borimo svim demokratskim sredstvima koja će donijeti korist ovom gradu i njegovim građanima ” – ističe Sabahudin Imamović.

Najvažnija tačka današnjeg dnevnog reda bilo je usvajanje prijedloga Programa kapitalnih investicija 2016.-2021. godina. “To je strateški dokument u oblasti ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Iako imamo puno pitanja koja su vezana za nerealizaciju dosadašnjih projekata, kao Klub smo podržali ovaj Program. Ističem da smo jako nezadovoljni politikom koju vodi ova administracija jer je to politika neravnomjernog razvoja gdje se ne ulaže jednako u sve sredine i na taj način se vrši diskriminacija velikog broja građana. Većina tog Programa se ne poštuje. Ponavljam, podržali smo taj dokument jer je veoma važan i nismo htjeli da blokiramo rad gradske administracije, ali imamo mnogo primjedbi i na Program kapitalnih investicija kao i na rad Službe za komunalne poslove” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Sabahudin Imamović.


Vijećnici SDA su uputili i nekoliko vijećničkih pitanja i inicijativa :

Edin Haračić je uputio inicijativu za preuređjenje centralnog dijela kompleksa Slana Banja.

OBRAZLOŽENJE

Prilikom ovogodišnjeg obilježavanja značajnih datuma za Tuzlu, Tuzlanski kanton i državu u cjelini, uočeno je nekoliko tehničkih nedostataka čijim rješavanjem bi se pojednostavila i olakšala sama ceremonija obilježavanja.
– Ubuduće je neophodno omogućiti prilaz spomen obilježju herojima rata sa glavne staze koja vodi lijevo od platoa, a postojeću tartan stazu ukinuti.
– Postaviti jarbole sa fiksnom prečkom kako bi se zastave vijorile bez problema sa vjetrom.
– idejno riješiti i postaviti postolja za polaganje vijenaca i cvijeća na spomen obilježjima.
– Odlukom omogućiti obavezno prisustvo uniformisanih lica koja ce ispred zvaničnih delegacija izvršiti postavljanje vijenaca i cvijeća na predvidjena postolja.

Haračić je postavio i sljedeća vijećnička pitanja J.P. Saobraćaj i komunikacije i Službi za prostorno uređenje Grada Tuzle :
Kada pomenute službe i preduzeća imaju namjeru rješavati problem neadekvatne saobraćajne signalizacije ?

OBRAZLOŽENJE


Nakon podešavanja novog načina regulisanja saobraćaja na tuzlanskim raskrsnicama putem semaforske signalizacije (Brčanska Malta, Saltina, Tenis itd.), vidno je ugroženo kretanje pješaka u našem gradu. Pomenuti problem se odnosi na istovremeno uključivanje zelenog svjetla i za vozila i za pječake dok se drugi problem odnosi na kratkoću trajanja zelenog svjetla za pješake naspram duzine pješačkog prelaza (problem posebno predstavlja invalidima, starijim osobama i maloj djeci), kao i ne postojanja odgovarajućeg tzv. zelenog ostrva za pješake na pojedinim raskrsnicama (npr. kod Tenisa). S tim u vezi tražimo od nadležnih sluzbi i preduzeća da pomenuti problem riješe u sto kraćem mogućem roku kako bi se sačuvali životi i zdravlje gradjana učesnika u saobraćaju.

Službi za Komunalne poslove : Zbog čega se odustalo od redovnog pranja ulica i trotoara u Tuzli?

OBRAZLOŽENJE

Gradsko komunalno preduzeće “Komunalac” Tuzla je ranijih godina vršio redovnija pranja naših ulica, a danas se ta obaveza svela na svakih 45 dana u prosjeku. Iz pomenutih razloga uočljivo je da su nam ulice i trotoari puno prljaviji. Tražimo da se ovaj problem riješi na odgovarajući način.

Službi za prostorno uredjenje i Službi za inspekcijske poslove : Kada pomenute službe imaju namjeru ukloniti improvizovane reklamne panoe sa raskrsnice Brčanska Malta?

OBRAZLOŽENJE

Dugo godina postavljeni reklamni panoi predstavljaju opasnost u saobraćaju iz razloga što velikim dijelom smanjuju preglednost prilaza raskrsnici. Također, uredjenjem vanjskog dijela zgrade i fasade na zgradi “15.Maj” stekli su se uslovi da se i u tom smislu pomenuti reklamni panoi izmjeste sa pomenute raskrsnice.

Službi za Komunalne poslove : Kada će se izvršiti rekonstrukcija ulice u naselju Krojčica ?

OBRAZLOŽENJE

Kada Služba za Komunalne poslove ima namjeru izvršiti asfaltiranje ulice na Krojčici na čiju realizaciju gračani ovog dijela grada čekaju vec sedam godina ? Krajnje je vrijeme da se pomenuti problem gradjana Krojčice sto prije riješi.