Zasjedalo Gradsko vijeće Grada Tuzle

IMG 0002

Zasjedalo Gradsko vijeće Grada Tuzle

Dijeljenje

Gradsko vijeće Grada Tuzle danas je usvojilo Odluku o stavljanju van snage Odluke o prenosu prava vlasništva nad nekretninama po prvom javnom konkursu za prenos vlasništva nad nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle osobama nastradalih područja, u svrhu izgradnje indvidualnog stambenog objekta. Naime, tri osobe su odustale od dodijeljenih parcela. Kako je pojasnio pomoćnik gradonačelnika za razvoj i ekonomske poslove Bahto Mekić, jedna sugrađanka je odustala jer je iz drugih fondova dobila donaciju kojom će riješiti svoj problem. Druge dvije osobe su odustale jer nisu zadovoljne kvadraturom objekata odnosno montažnih kuća koje će biti pravljene za ove namjene, a veličine su 50-60 kvadrata.

Vijećnici su usvojili Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju prvostepene komisije za provođenje javnog konkursa za postupak prenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzle.

Usvojena je i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i davanje saglasnosti za zaključenje ugovora o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Tuzle. Radi se o kompleksu Farme u Gornjoj Tuzli. Najpovoljniji ponuđač je Menprom d.o.o Gornja Tuzla, koji je ponudio 147.172 KM. Veličina parcele je 6128 kvadratnih metara. Najpovoljniji ponuđač može na ovoj nekretnini izgraditi samo proizvodni objekat, proizvodno-prehrambene namjene.

Na današnjoj sjednici su imenovana i tri nova člana Gradske izborne komisije Tuzla. To su Lejla Numanović iz reda Bošnjačkog naroda, Smiljan Stojak iz reda Hrvatskog naroda i Slađana Krajina iz reda ostalih. O četvrtom članu bit će odlučeno naknadno, a potrebno je izabrati jednog člana Bošnjačke nacionalnosti – muškog spola.

Nakon kraće rasprave usvojen je i nacrt Zakona o turističkim zajednicama.

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o podršci Grada Tuzla amaterskom i profesionalnom sportu u 2014. godini i Informaciju o realizovanom javnom pozivu za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva iz oblasti sporta na području grada Tuzla u 2015. godini.

Jedna od značajnijih urgencija koja je bila na dnevnom redu odnosila se na hitnu sanaciju javne rasvjete u Tuzli. ˝ Iz raznih dijelova Tuzle, i gradskih i prigradskih naselja, mi se javljaju građani koji se već nekoliko mjeseci žale da nam grad uveče nije dovoljno osvijetljen. Evidentan je problem da u svakom naselju fali po nekoliko sijalica, a u nekim ih nema nikako. Problem je sa psima lutalicama, ali i sa kriminalcima, džeparošima. Grad nam više liči na kasabu, nije prijatno za šetnju u večernjim satima. Nisu to neka ogromna sredstva i investicije. Građani ne bi trebali da budu taoci loših i sporih tenderskih procedura, jer kako sam čuo to je glavni problem, oni ne bi trebali da ispaštaju tu cijenu˝, kazao je podnosilac Urgencije vijećnik SDA Mirza Tupajić. On je istakao da su građani u primjedbama najčešće isticali zamjerku gradskoj vlasti da ovaj grad ne doživljava na način na koji to zaslužuje.

IMG 0010
Vijećnik Tupajić je Službi za komunalne poslove uputio i dva vijećnička pitanja:

1. Može li Tuzla dobiti Cvijet Srebrenice, na Skveru ili kružnom toku na zapadnom ulazu u grad ili nekom drugom primjerenom mjestu ?

Obrazloženje:

Svaki grad u BiH treba da ima neki simbol koji će nas konstantno podsjećati na žrtve genocida, a ne da se toga prisjećamo samo 11. jula. Predlažem da to bude urađeno kao umjetnička instalacija sadnjom cvijeća i trave u obliku srebreničkog cvijeta ili eventualno oslikano na nekom većem panou ukoliko ne bi moglo da se smjesti na kružni tok.

2. Da li nadležne gradske službe imaju informaciju da GIPS Tuzla počinje vršiti monopl na prevoznim relacijama koje obuhvataju naša prigradska naselja?

Obrazloženje:

Navodim primjer da karta na relaciji Srebrenik-Tuzla košta kod većine prevoznika 2,5 KM a npr. karta Mramor-Tuzla po cjenovniku GIPS-a 3,5KM. Gdje je tu logika, koliko su poskupili karte i kako ukidaju linije za prigradska naselja? Građani više neće moći dolaziti lako do grada ili kod doktora i slično.


Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla