Zasjedalo Gradsko vijeće Grada Tuzle

20151223 115647

Zasjedalo Gradsko vijeće Grada Tuzle

Dijeljenje

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla danas su razmatrali Informaciju o zagađenju zraka na području Grada Tuzla uz urgenciju Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu prostornog uređenja i zaštitu okolice TK za provođenje plana preventivnih mjera vezano za zagađenje zraka za pomenuto područje.
Gradsko vijeće traži od Elektroprivrede BiH da okonča projekat odsumporavanja u Termoelektrani Tuzla. Vijeće zahtijeva i od Vlade Federacije BiH da se što prije pristupi realizaciji projekta Bloka “7” u Termoelektrani Tuzla, kako bi se postojeći blokovi zamijenili ekološki prihvatljivim. Do realizacije ovog projekta, neophodno je da Elektroprivreda BiH sukladno Zakonu o zaštiti okoliša izdvoji sredstva na ime dodatne naknade radi kompenzacije zbog aerozagađenja i ugrožavanja zdravlja ljudi na području grada Tuzla. Gradsko vijeće Tuzla, traži da se sredstva izdvoje već u 2016. godini.


– Elektroprivreda ima obavezu prema Gradu Tuzla na godišnjem nivou da isplati iznos od oko 5,5 miliona KM-a, zavisno od količine proizvedene struje u Termoelektrani. Iz tih sredstava trebaju prije svega da se finansiraju projekti za ostvarivanje određenih ekoloških efekata. Najbolje bi bilo da se taj novac troši na širenje mreže toplifikacije kako bi se smanjio broj individualnih ložišta. Tuzla ima kvalitetno daljinsko zagrijavanje, jeftino, i mi moramo iskoristiti prednosti tog načina zagrijavanja. Širenje mreže toplifikacije se mora pojednostaviti i pojeftiniti. Upravo taj novac od Termoelektrane bi trebalo trošiti na taj projekat. S druge strane, moramo jačati ekološku svijest, vršiti pritisak na nadležne u Termoelektrani da stalno ulažu u nabavku filtera i da se na druge načine smanji emisija štetnih tvari.Generalno, i kod građana moramo da podižemo svijest o potrebi zaštite vode, zraka, tla itd., svijest o jednoj ekološki prihvatljivoj sredini – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla Sabahudin Imamović.

– Potrebno je da se što hitnije održi hitna tematska sjednica Gradskog vijeća po pitanju zagađenja zraka gdje bi se uključili svi stručnjaci koji bi pomogli u dijagnostici problema i odredili dugotrajne mjere prevencije. Pored TE Tuzla kao najvećeg zagađivača zraka postoje i drugi industrijski izvori kontaminacije, individualni stambeni objekti, neplanska gradnja koja je usporila strujanje vjetrova, nepostojanje zelenog vala (saobraćajna gužva) i hidrometerološke prilike (izuzetno nizak atmosferski pritisak). Takođe, potrebna je što hitnija toplikacija individalnih stambenih objekata gdje bi trebalo biti sufinansiranja od sredstava koje Tuzla dobije od odštete od elektroprivrede, da se tim građanima omogući na osnovu zakona o potrošačima da plaćaju utrošak potrošene toplotne energije po potrošnji (ugradnja kalorimetara). Osim problema aerozagađenja, neophodan je monitoring zagađenja tla i vodotoka (teški metali, posebno olovo i živa) koji su veoma opasni kontaminati po zdravlje ljudi a unosimo ih indiretno preko hrane – naglašava vijećnik SDA u Gradskom vijeću Tuzla Mirza Tupajić.

Traži se i od Tuzlanskog kantona, da se pristupi izmjeni Plana interventnih mjera s ciljem uspostavljanja konkretnih mehanizama i aktivnosti na sprečavanju aerozagađenja i zaštite zdravlja građana. U Zaključcima se navodi i da je neophodno nastaviti aktivnosti na toplifikaciji grada Tuzla, realizaciji ekoloških projekata i apliciranju kod fondova EU za ove projekte, intenzivirati uspostavu zelenog vala i provesti druge mjere iz nadležnosti Grada Tuzla, koje su uzroci aerozagađenja.

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla su,između ostalog, razmatrali i usvojili Odluku o uslovima, kriterijima, i postupku za dodjelu i kupovinu napuštenih stanova, privatiziranih preduzeća koji su stavljeni na raspolaganje Gradu, kao i napuštenih stanova koji su u vlasništvu Grada. Riječ je o 76 stanova za koje nije podnesen zahtjev za povrat ili je on pravosnažnom odlukom stručnog organa odbijen ili odbačen.

– Mi smo kao Klub prateći Nacrt pomenute Odluke i sada prijedlog koji se našao na ovoj sjednici imali priliku da iznesemo nekoliko amandmana koje je obrađivač prihvatio, a ticali su se prvenstveno boračkih kategorija. Primijetili smo da je u samoj Odluci kroz sistem bodovanja postojala mogućnost da pojedine boračke kategorije ili članovi njihovih porodica budu oštećeni u odnosu na neke druge koji su se pojavili kroz konkursnu proceduru vezano za dodjelu ovih stanova koji su predmet Odluke tako da smo ovom prilikom istakli da trebamo svi kao Gradsko vijeće, ali i izvršna vlast da budemo malo više osjetljivi prema boračkoj populaciji. Konkretno ja sam kroz amandman naveo zaštitu demobilisanih boraca, dobitnike najvećih ratnih priznanja odnosno članove njihovih porodica i logoraše kao kategoriju koja je iznimno propatila i koja bi kroz ovu Odluku mogla imati priliku da se dodatno zaštiti. Drago mi je da je rasprava o ovome protekla u duhu razumijevanja i da je predlagač prihvatio sve naše amandmane koji će postati sastavni dio ove Odluke kojom će se i ubuduće kada bude tretirana problematika stanova ona rješavati upravo na ovaj način – istakao je vijećnik SDA Edin Haračić.

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla u srijedu su na sjednici razmatrali i usvojili Program rada za 2016. godinu. Kako se navodi u obrazloženju, ovo zakonodavno tijelo će u narednoj godini održavati redovne, vanredne i tematske sjednice radi razmatranja pitanja iz svoje nadležnosti određene Ustavom FBiH, Ustavom TK, zakonima i drugim propisima FBiH, zakonima i drugim propisima TK i Statutarnom odlukom o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla.

Kada je riječ o Informaciji o podršci Grada Tuzla organizacijama civilnog društva i javnim ustanovama u oblasti društvenih djelatnosti, ovaj dokument nije dobio podršku vijećnika SDA.

20151223 131125

Vijećnici SDA su uputili i nekoliko vijećničkih pitanja.

Mirza Tupajić uputio je viječnićka pitanja Službi za komunalne poslove, izgradnju i pitanja mjesnih zajednica :

Kako smanjiti broj saobraćajnih nesreća, ugroženost pješaka kao i ostalih učesnika u saobraćaju ?

Obrazloženje:

Građani MZ Gornja Tuzla su mi poslali dopis gdje ističu da su veoma zabrinuti za svoju i sigurnost svojih sugrađana, te da su svjedoci učestalih saobraćajnih nesreća u proteklih desetak godina koje se dešavaju u njihovoj mjesnoj zajednici. Razlog tome jesu najprije neprilagođena brzina i vožnja bez vozačke dozvole. Policijske kontrole skoro pa i ne postoje. Građani se osjećaju nesigurno izaći na ulicu jer automobilima može upravljati ko poželi. Ovi mladi ljudi apeluju da se pojača redovna policijska kontrola, da se ugrade ležeći policajci (tamo gdje je to najneophodnije), te da se postave stativni radari. Podsjećaju da se dana 14.12.2015. godine se na području njihove mjesne zajednice desila saobraćajna nesreća u kojoj je stradalo sedam nedužnih osoba i da ne treba dozvoliti da se iste dešavaju i u budućem periodu.

Kada će se završiti radovi asfaltiranja trotoara kod Vikaljske džamije, MZ Mosnik?

Obrazloženje:

Trotoar u ovoj ulici je trebao biti već urađen ove godine. Džematlije i građani ove ulice se pitaju kada će napokon moći hodati ulicom po trotoaru, a ne po saobraćajnici, gdje ugrožavaju svoju sigurnost i otežavaju saobraćaj, pogotovo petkom kada je džuma namaz.

Vijećnik SDA Beriz Sakić je također uputio pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i pitanja mjesnih zajednica:

Da li GIPS d.o.o. uživa apsolutnu slobodu kreiranja cijena i reda vožnje, te na osnovu kojeg kriterija se isti određuju ?

Obrazloženje :

Građani Mjesne zajednice Gornja Tuzla su mi poslali još jedan dopis gdje kažu, citiram : ” Nakon privatizacije GIPS TK stanovnici Gornje Tuzle se svakodnevno susreću sa novim iznenađenjima. Da li će građani Gornje Tuzle još dugi niz godina doživljavati monopolističko ponašanje istog? Da li imenovani mogu uzimati sebi za pravo da regulišu cijene naspram simpatija prema određenim mjesnim zajednicama, ili bi se ipak trebali kretati u zakonskim okvirima određivanja cijene. Svjedoci smo da karta na relaciji Gornja Tuzla – Simin Han košta 2 KM, a Simin Han – Lukavac takođe 2 KM. Da li vozači i menadžment ustanove kreiraju red vožnje shodno trenutnom raspoloženju pa se dešava da nema linija po 3 sata, ili da ima linija ali do Simin Hana pa građani nastavljaju drugim autobusom koji kreće iz baze. Problem se konstantno ignoriše, a cijene rastu. Dokle i zašto će se šutiti i trpiti ovakvo ponašanje. Ukoliko GIPS ne želi saradnju, omogućite drugim prevoznicima da saobraćaju na ovoj liniji “.

I drugo vijećničko pitanje Sakić je uputio Službi za komunalne poslove, izgradnju i pitanja mjesnih zajednica:

Kada će se realizirati projekat postavljanja semafora na raskršću kod bolnice Kreka , MZ Solana-Moluhe ?

Obrazloženje:

Svjedoci smo da na pomenutom lokalitetu dolazi do učestalih saobraćajnih nezgoda, a što je najžalosnije, često sa smrtnim posljedicama. Na ovom raskršću je velika frekvencija vozila (dovoz smeća prema deponiji), gdje je izražena opasnost za pješake, posebno za djecu i učenike.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla