Zaključci vanredne sjednice Predsjedništva SDA

predsjednistvo-slider-400x226

Zaključci vanredne sjednice Predsjedništva SDAPredsjedništvo Stranke demokratske akcije na današnjoj vanrednoj sjednici raspravljalo je o situaciji u Bosni i Hercegovini prouzrokovanoj katastrofalnim poplavama i usvojilo slijedeće zaključke:

1. SDA poziva institucije na svim nivoima vlasti da se svim raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima uključe u pomoć ugroženim područjima s ciljem evakuacije ljudi, pružanja neophodne medicinske i svake druge pomoći kao i hitnog pronalaženja smještajnih kapaciteta za one koji su ostali bez svojih domova. SDA poziva sve privredne subjekte, nevladine organizacije i građane da se maksimalno uključe u ovu akciju.

2. SDA zahvaljuje pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i civilnoj zaštiti na odlučnosti i požrtvovanosti iskazanoj u akcijama spašavanja stanovništva iz najugroženijih područja.

3. Smatramo veoma pozitivnim i zahvaljujemo svim građanima koji su proteklih dana pomagali unesrećenima.Ova pomoć nije poznavala općinske,kantonalne,entitetske a ni etničke razlike.

4. Ocjenjujući nastalu situaciju najtežom u poslijeratnom periodu, SDA traži od Vijeća ministara BiH da shodno Okvirnom zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća proglasi stanje prirode nesreće u Bosni i Hercegovini, te da se ubrzaju procedure koje usporavaju prelazak pomoći na bh.granicama.

5. SDA smatra da je potreban koordinirani pristup institucija na svim nivoima vlasti u izradi sveobuhvatnog paketa mjera kojim će se na najbolji mogući način zaštititi ljudi i imovina, a zatim otkloniti posljedice ove elementarne nepogode.

6. SDA traži da institucije sačine plan otklanjanja posljedica i odmah otpočnu s njegovom realizacijom, počev od popravke oštećenih insfrastrukturnih i stambenih objekata i njihovog vraćanja u funkciju, pa do izgradnje novih objekata tamo gdje je to neophodno.

7. Radi realizacije ovih ciljeva, SDA smatra da je potrebno:
• Angažirati sva raspoloživa materijalna i finansijska sredstva, što posebno podrazumijeva preusmjeravanje i preraspodjelu postojećih budžetskih sredstava na svim nivoima vlasti u ove svrhe, uključujući i rebalanse budžeta,
• Organizirati akciju solidarnosti unutar cijele Bosne i Hercegovine kojom bi svaki zaposleni u Bosni i Hercegovini izdvojio određena sredstva
• Animirati Međunarodna sredstva pomoći iz fondova Evropske unije i od prijateljskih zemalja
• Pozivamo nadležne instutucije da iniciraju zajednički pristup sa R Hrvatskom i R Srbijom prema fondovima EU za sanaciju nastalih šteta.
• Tražiti reprogramiranje međunarodnih finansijskih obaveza BiH
• Očekujemo da banke pokažu razumijevanje za reprogram kredita građana, privrednih subjekata i poljoprivrednih proizvođača koji su pogođeni elementarnim nepogodama.

8. SDA poziva policijske organe da garantiraju sigurnost, javni red i mir te spriječe kriminal i pljačke napuštenih kuća, a od nadležnih inspekcijskih organa traži da svim zakonskim sredstvima onemoguće profiterstvo i neosnovano podizanje cijena roba na ugroženim područjima.

9.Pozivamo općinska vijeća da porodicama kojima su djelovanjem elementarnih nepogoda porušene kuće hitno obezbijede parcele za izgradnju stambenih objekata koji bi im bili dodijeljeni u trajno vlasništvo.

10. Pozivamo političke stranke u Bosni i Hercegovini da stanje ove prirodne katastrofe ne politiziraju, nego da se posvete rješavanju problema kroz državne strukture BiH.

11. Predsjedništvo SDA zadužuje Savjet načelnika SDA da koordinira pružanje pomoći općinama pogođenim poplavama od strane općina koje to nisu.