Zaključci Predsjedništva Stranke demokratske akcije

no-thumbnail-slider

Zaključci Predsjedništva Stranke demokratske akcije

Dijeljenje


Predsjedništvo SDA pozdravlja odluku Predsjedništva BiH da naša država sredinom ovog mjeseca preda Aplikaciju za članstvo u EU. Aplikaciju čini kredibilnom prihvatanje Koordinacionog mehanizma koji je prilagođen Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Također, radi kredibilnosti Aplikacije neophodno je što prije objaviti rezultate Popisa stanovništva BiH 2013. godine.

Predsjedništvo SDA je potvrdilo još jedanput svoj stav o opredijeljenosti Stranke za očuvanje koalicije sa SBB-om. Očekujemo da ova koalicija snažno nastavi sa reformskim procesima i ekonomskim oporavkom u najboljem interesu BiH i njenih građana.

Predsjedništvo SDA zahtijeva od institucija BiH da se konačno riješi pitanje održivog modela finansiranja RTV sistema. Očekujemo da se hitno usvoji predložena izmjena zakona o produženju roka naplate na bazi postojećeg modela, te da se u tom roku definira i usvoji održivi model finansiranja javnog RTV sistema koji će osigurati nezavisnost i profesionalizam tog iznimno važnog segmenta bh.društva. Zadužen je Savjet SDA da u roku od petnaest dana pripremi adekvatne izmjene zakona kojim će biti konačno riješeno ovo pitanje.

Predsjedništvo SDA zahtijeva da ministrica finansija u Vladi FBiH stavi van snage svoju odluku o raspodjeli javnih prihoda do objave zvaničnih rezultata Popisa stanovništa BiH 2013. godine. Pozivamo federalnu ministricu finansija da poništi ovu odluku, jer će u protivnom ovlašteni predlagači podnijeti Apelaciju Ustavnom sudu kao i druge zakonom moguće mjere.

Predsjedništvo SDA smatra da je neophodno što prije provesti reformu u zdravstvenom sektoru. U skladu sa svojom Izbornom platformom, a u interesu pacijenata i zdravstvenih radnika SDA će podržati reforme kojim će se osigurati racionalizacija zdravstvene zaštite i onemogućavanje istovremenog rada ljekara i u javnim i u privatnim ustanovama.

Predsjedništvo SDA je ocijenilo sramnim zaključak Visokog sudskog i tužilačkog vijeća o zabrani nošenja vjerskih obilježja nositeljima pravosudnih funkcija. VSTV je na ovaj način prekoračilo svoje ovlasti i uznemirilo javnost, stoga, tražimo da stavi van snage navedeni zaključak, a pitanje ograničavanja vjerskih sloboda i zabrane nošenja vjerskih obilježja razmatra kroz parlamentarnu proceduru, javnu raspravu i eventualnu izmjenu zakona iz ove oblasti.

Predsjedništvo SDA je dalo punu podrsku radu Fondacije za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije. Također, podržan je zahtjev boračkih kategorija na objedinjavanju svih zakona koji tretiraju prava boraca i članova njihovih porodica. Predsjedništvo Stranke je podržalo aktivnosti koje provodi Federalno ministarstvo za boračka pitanja na izradi Zakona o udruženjma od posebnog društvenog značaja kojim bi se uredila ova oblast i jasno utvrdili kriteriji ko i na koji način može predstavljati borce.

Predsjedništvo SDA osuđuje politikantsku izjavu predsjednika RS-a o ukidanju Vijeća naroda RS. SDA se zalaže za identična rješenja o ustavima entiteta. Također, neprihvatljivo je negiranje odredbi o nacionalnoj zastupljenosti u policiji RS po Popisu stanovništva iz 1991.godine, jer to predstavlja cementiranje etničkog čišćenja i genocida.

Predsjedništvo SDA podržava inicijativu da se kladionice uvedu u PDV sistem, te da se pooštre kriteriji za otvaranje i kontrolu rada kladionica, kao i da se strogo sankcionira neizmirenje obaveza.

sda.ba