Zaključci GO SDA: Konkretne poruke upućene SNSD-u, HDZ-u, OHR-u i Evropskoj komisiji

GOSDA-400x266

Zaključci GO SDA: Konkretne poruke upućene SNSD-u, HDZ-u, OHR-u i Evropskoj komisiji


Blokiranje rada PS BiH  je protivustavan, antidejtonski čin, kojim se nanosi ogromna šteta  građanima BiH, kao i ekonomiji i integracijskim procesima BiH. Pozivamo OHR i pravosudne institucije da poduzmu mjere u skladu sa zakonom, vlastitim mandatom i obavezama.

Glavni odbor SDA poziva SNSD da pristupi formiranju parlamentarnih komisija i odustane od blokade rada Parlamentarne skupštine BiH, zaključeno je na sjednici GO SDA održanoj u Sarajevu.  

-Blokiranje rada PS BiH  je protivustavan, antidejtonski čin, kojim se nanosi ogromna šteta  građanima BiH, kao i ekonomiji i integracijskim procesima BiH. Pozivamo OHR i pravosudne institucije da poduzmu mjere u skladu sa zakonom, vlastitim mandatom i obavezama – navodi se u zaključku GO SDA.

Upućen je poziv HDZ BiH da predloži predstavnike u parlamentarnim komisijama Doma naroda PS BiH, kao i kandidata za poziciju predsjednika Federacije BiH kako bi se pokrenula procedura imenovanja novog saziva Vlade FBiH.

– Glavni odbor  SDA  ocjenjuje da nakon  presude Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa Mostarom, treba pristupiti intenzivnim političkim dogovorima  o izmjenama Izbornog zakona  i omogućiti održavanje lokalnih izbora u ovom gradu.  Presuda Ustavnog suda o gradu Mostaru se treba provesti tako da se osigura ravnopravna pozicija konstitutivnih naroda i građana i isključi dominacija ili diskriminacija bilo koga. SDA poziva sve relevantne stranke da pristupe dogovorima i postizanju kompromisa  na bazi navedenih principa. Navedene principe je moguće osigurati  prethodnim usvajanjem Federalnog zakona o Gradu Mostaru kojim bi se  u skladu sa Ustavom Federacije Grad Mostar uredio kao jedinstveno gradsko područje sa više jedinica lokalne samouprave uz obaveznu rotaciju na čelnim funkcijama u Gradu – zaključeno je.

Nadalje, Glavni odbor  SDA poziva Evropsku komisiju da se još snažnije i konkretnije uključi u rješavanje migrantske krize na tzv. “balkanskoj ruti”.

– Pozivamo predstavnike Evropske komisije da hitno utječu na policiju i ostale sigurnosne snage R Hrvatske, kao članice EU, da prestanu u svom operativnom radu narušavati suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i tako pogoršavati migrantsku krizu u BiH – navodi se u zaključku.

Glavni odbor SDA pozvao je sve institucije i nadležne organizacije u BiH da pokažu odgovoran i human pristup rješavanju problema migranata. Državne institucije, zaključak je, su dužne da djeluju u skladu sa Akcijskim planom Vijeća ministara kako bi se teret krize sa grada Bihaća i USK rasporedio na teritorij cijele države.

– SDA poziva da svi nivoi vlasti povećaju finansijska izdvajanja za rješavanje problema priliva migranata, te poziva sve nadležne institucije da apliciraju na sredstva iz međunarodnih fondova.

Neophodno je osigurati finansijska sredstva, smještajne kapacitete i stvoriti sve potrebne uvjete kako bi se izbjegla humanitarna katastrofa koja prijeti migrantima u nadolazećem zimskom periodu – ističe se u zaključku GO SDA.

Glavni odbor SDA pozdravio je rezultate koji su, unatoč blokadama i opstrukcijama, ostvarili Vijeće ministara i Vlada Federacije BiH u periodu od održavanja općih izbora.

Izvještaji međunarodnih finansijskih institucija (MMF i Svjetska banka) potvrđuju, navodi se dalje u zaključku sa današnje sjednice, da je makroekonomska situacija u BiH stabilna, kao i da je BiH najmanje zadužena država u regionu, sa stabilnim bankarskim sektorom i kreditnim rejtingom.

-Nastavljen je ekonomski rast u cijeloj državi, o čemu svjedoči porast broja zaposlenih sa 804 hiljade iz oktobra prošle godine, na 816 hiljada po posljednjem izvještaju iz ove godine. Evidentan je i snažan porast ostvarenih indirektnih poreza, koji su u sedam mjeseci ove godine veći za 292 miliona u odnosu na 2018. godinu.

Glavni odbor SDA pozdravlja snažan ekonomski rast u Federaciji BiH u proteklih godinu dana, kao rezultat ekonomske politike Vlade FBiH, o čemu svjedoče svi relevantni parametri.

Posebno naglašavamo činjenicu da je od izbora do danas u Federaciji kreirano 9.600 novih radnih mjesta,  te da je došlo do značajnog porasta prosječne plate sa 875 KM na 932 KM. Ukupni BDP FBiH je porastao za 665 miliona, te sada iznosi 20,8 milijardi. U navedenom periodu porasle su i prosječna i minimalna penzija, te je usvojen Zakon o pravima demobiliziranih boraca i članova njihovih porodica. Pokrenuti su i važni procesi reforme zakona o porezima i dohotku, kao i restruktuiranja rudnika – stoji u zaključku.

Glavni odbor SDA pozdravio je snažne pomake u Federaciji BiH, na planu cestogradnje i izgradnje infrastrukture u protekloj godini. 

Naglašeno je da su intenzivirani radovi na dionicama Koridora Vc, započeti radovi na tunelu Hranjen i Prvoj transverzali u Sarajevu, ubrzane su pripreme na izgradnji brzih cesta na dionicama Lašva – Nević Polje, te Tuzla – Živinice. Također, pozdravili su i početak realizacije megaprojekta Termoblok 7.

-Naša građevinska operativa već sada ne može pratiti potrebe izgradnje cestovne i energetske infrastrukture. Posebno se osjeća nedostatak stručne radne snage, zbog čega se nameće potreba da se kroz sistem dualnog obrazovanja u narednom periodu proizvede dovoljan broj stručnih kadrova , naročito u segmentu građevinarstva – stoji u zaključku.

Glavni odbor SDA naglašava da su za SDA prioriteti EU i NATO integracije BiH, te je u skladu s tim opredjeljenjem upućen poziv svim institucijama da nastave sa provođenjem nužnih reformi na putu euroatlantskih integracija BiH.

Povodom inicijative tzv.“mali Šengen“ Glavni odbor ocjenjuje prihvatljivim samo one regionalne integracije koje su pod pokroviteljstvom EU i koje doprinose ostvarivanju političkih,ekonomskih, sigurnosnih interesa BiH.

– Konačnu odluku o integrisanju u okviru “malog Šengena“moguće je donijeti tek nakon cjelovitih analiza unutar privredne zajednice i sigurnosnih struktura BiH – poručeno je.

Glavni odbor SDA usvojio je odluke o organizaciji, načinu rada i nadležnostima organizacije Žene SDA i Asocijacije mladih SDA. Također, usvojen je i Prijedlog Pravila izbornog postupka u SDA.