Zaključci 8. redovne sjednice Glavnog odbora SDA

s

Zaključci 8. redovne sjednice Glavnog odbora SDA

Dijeljenje

Povodom izjave Milorada Dodika kojom najavljuje raspad BiH i vrijeđa Bošnjake, Glavni odbor SDA poručuje da će Bosna i Hercegovina i Bošnjaci nadživjeti Dodika i sve koji ih negiraju. Upozoravamo Dodika i slične da prestanu sa pričama i pokušajima da dijele Bosnu i Hercegovinu. Svi koji to pokušaju će biti poraženi jer će ovu Državu, kao i uvijek do sada braniti i odbraniti Bosanci i Hercegovci.

GO SDA traži održavanje tematske sjednice Parlamenta FBiH na temu informacije o stanju raseljenih osoba i povratnika u Federaciji BiH.

Tražimo od svojih predstavnika u Vladi F BiH i skupštinama kantona veća izdvajanja sredstava za povratak u budžetima za 2012. godinu

GO SDA očekuje od Federalnog ministarstva finansija da pristupi proceduri donošenja izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak (izjednačavanja prava osoba – povratnika u Republiku Srpsku, a zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine);

Predstavnici SDA u kantonalnim ministarstvima treba da, u skladu sa donošenjem odluka Skupština kantona, u čijoj se nadležnosti zdravstvena, socijalna, boračko – invalidska zaštita, pristupe izmjenama i dopunama zakona kojim bi povratnici na području RS ostvarili i zadržali stečena prava u kantonima

GO SDA sugeriše Federalnom Ministarstvu za izbjegla i raseljena lica da u narednom periodu izdvoji najmanje 60% raspoloživih budžetskih sredstava na pitanja povratka u RS.

Očekujemo od Vlade Federacije BiH da zajedno sa Razvojnom bankom FBiH obezbjedi olakšice privrednicima iz FBiH za ulaganja u povratnička mjesta u RS-u.

GO SDA traži da se naredni lokalni izbori u Srebrenici održe po pravilima iz 2008. godine zbog težine zločina definisanih presudom Međunarodnog Suda pravde u Hagu.

Pozivamo Vladu FBiH da iz Zakona o fiskalizaciji u FBiH izostavi advokate FBiH odnosno da prava i obaveze ujednači sa evropskom praksom po pitanju fiskalizacije advokata.

Usvojene su informacije o radu asocijacija koje djeluju u okviru SDA(Asocijacija Fatma,Asocijacija mladih, Asocijacija žena, Politička akademija).

sda.ba