Zaključci 12. redovne sjednice Glavnog odbora SDA

snagabih-e1346847444492

Zaključci 12. redovne sjednice Glavnog odbora SDA

 

1. Glavni odbor je usvojio Informaciju o rezultatima izbora 2012.godine uz sljedeće zaključke:

a) zadužuje se Predsjedništvo Stranke da, nakon objave konačnih rezultata, sačini i Glavnom odboru dostavi detaljnu analizu rezultata izbora;

b) zadužuju se kantonalni i regionalni odbori SDA da pripreme analizu izbornih rezultata za sve općine sa svog područja i poduzmu odgovarajuće mjere tamo gdje je došlo do znatnog podbačaja u izbornom rezultatu u odnosu na postavljene ciljeve;

c) obavezuju se izabrani načelnici da sačine plan realizacije svojih izbornih programa prevashodno u cilju stvaranja uvjeta za ekonomski razvoj i zapošljavanje.

d) Glavni odbor zadužuje Predsjedništvo Stranke da izvrši normativne pripreme i donese potrebne odluke za formiranje Savjeta načelnika općina.

2. Glavni odbor usvaja Informaciju o poziciji i prioritetima djelovanja SDA u aktualnim političkim prilikama uz sljedeće zaključke:

a) sa izbornim legitimitetom najjače političke stranke u BiH SDA će pružiti puni doprinos konsolidaciji vlasti na svim nivoima u BiH u interesu države, njenih naroda i svih građana;

b) prioriteti djelovanja SDA u narednom periodu su: popis stanovništva, povratak i registracija prognanih, ustavne i druge reforme potrebne za EU integracije BiH, borba protiv kriminala i korupcije.

3. Polazeći od strateškog značaja popisa stanovništva u BiH 2013. godine, Glavni odbor ističe spremnost SDA da maksimalno doprinese zakonitom provođenju popisa. Glavni odbor zadužuje Predsjedništvo Stranke da sačini plan aktivnosti na popisu stanovništva koje će Stranka provoditi u koordinaciji sa drugim političkim strankama i nevladinim organizacijama.

4. Glavni odbor zadužuje nadležne ministre da osiguraju izmjene zakona o zdravstvenoj zaštiti i drugih zakona u cilju ostvarivanja punih prava povratnika u F BiH i kada se vrate u RS.

5. Glavni odbor insistira da nadležni izvrše imenovanje sudija Ustavnog suda FBiH i osiguraju njegov kompletni sastav u skladu sa Ustavom.

6. Glavni odbor podržava prijedlog izmjena Statuta Mostara koji su pravni eksperti uradili za potrebe Kluba Bošnjaka u Gradskom vijeću Grada Mostara.

7. Glavni odbor zadužuje Predsjedništvo Stranke da u roku od 30 dana razmotri inicijativu o sazivanju Konvencije Stranke imajući u vidu predstojeće aktivnosti na popisu stanovništva, registraciji povratnika i ustavnim reformama.

8. Glavni odbor se zahvaljuje svim aktivistima i simpatizerima koji su svojim radom doprinijeli izbornom rezultatu Stranke.

(Sarajevo,18.oktobra 2012.godine)

sda.ba