Zaključci 10. redovne sjednice Glavnog odbora SDA

s

Zaključci 10. redovne sjednice Glavnog odbora SDA

Srebrenica 19.maj 2012.godine

1. Na predstojećim općinskim izborima SDA će na prostoru FBiH nastupiti samostalno.

2. Glavni odbor SDA poziva sve probosanske stranke da formiraju jedinstvene koalicije za izbore u općinama na prostoru RS-a.

3. KO i RO će donijeti odluku o koalicijama i njihovom sastavu u općinama, zavisno od lokalnih prilika i potreba.

4. GO SDA insistira na osiguranju zakonitosti cjelokupnog izbornog procesa posebno za Srebrenicu.

5. GO zahtjeva od svih nadležnih institucija da izvrše reviziju biračkog spiska za Srebrenicu.

6. GO SDA poziva sve građane koji žive u Srebrenici, ali i sve druge Srebreničane koji su 1991. godine imali prebivalište u Srebrenici, da se registuruju za izbore u Srebrenici.

7. GO SDA poziva visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da otkloni nezakonite prepreke za registraciju birača u Srebrenici i eliminiše nezakonito registrirane birače u Srebrenici, te time osigura integritet općinskih izbora u Srebrenici u skadu sa anexom 3.

8. SDA je spremna da ponudi i sa drugim strankama dogovori zajedničkog kandidata za načelnika Srebrenice.

9. Ukoliko se ne osigura zakonitost izbornog procesa SDA neće učestvovati u izborima, te će tom prilikom pozvat i druge da ne učestvuju na takvi izboirma u Srebrenici. Učesće na takvim izborima automatski bi predstavljalo legalizaciju nezakonito izabranih kandidata iz političke opcije koja negira genocid.

10. GO usvaja Platformu za lokane izvore za 2012. godinu uz dopune koje su danas iznesene.

11. Zadužuje se Predsjedništvo Stranke demokratske akcije da utvrdi konačan tekst Platforme.

12. GO poziva bošnjačkog člana Predsjedništva BiH da relevantne međunarodne institucije upozna o potrebi intervencije visokog predstavnika u izborni zakon, kako bi se omogućilo svim Srebreničanima koji su u Srebrenici imali prebivalište 1991. godine da glasaju za tu općinu.

sda.ba