Zajednička izjava protiv države Bosne i Hercegovine

n-e1353438300653

Zajednička izjava protiv države Bosne i Hercegovine

Dijeljenje

 

Zajednička izjava lidera šest bh. političkih stranaka – od najveće do najmanje – apsolutno je na štetu države Bosne i Hercegovine, a u korist jačanja entiteta.

To je sinteza dvaju dosadašnjih formalnih dogovora:

Lagumdžija i Radončić sa jedne te Čović i Ljubić sa druge strane što vodi još većem obimu obespravljenosti naroda i građana Bosne i Hercegovine. Uz to, ovaj sporazum nedvojbeno predstavlja osnovu za uspostavu trećeg entiteta i svođenje Bošnjaka na političku manjinu u Federaciji BiH;

Sporazum Dodik – Lagumdžija koji, ma kako bio formalno nazvan i kako god da ga kreatori pokušavaju predstaviti javnosti, podrazumijeva prenošenje nadležnosti sa države na entitete u oblasti pravosuđa (način izbora tužilaca), Izbornog zakona, državne službe, Centralne banke, Elektroprijenosa, javnih nabavki itd.

Uopćena priča o ekonomskom razvoju je puka fraza kako bi se pažnja javnosti skrenula sa sve goreg ekonomsko-socijalnog stanja u zemlji.

Tajni dogovori

Indikativno je da Zajednička izjava ni jednom riječju ne tretira članstvo Bosne i Hercegovine u NATO i ispunjavanje tih obaveza, kao ni provođenje presude Ustavnog suda BiH o državnoj imovini. Time su potkrijepljene sumnje da iza ovih zvaničnih postoje i drugi, tajni dogovori kao što je demilitarizacija Bosne i Hercegovine, prebacivanje obaveze isplate iz Federalnog penzionog fonda za oko 23 hiljade penzija za korisnike iz entiteta RS itd.

SDA će svim demokratskim sredstvima spriječiti provođenje ovih javnih i tajnih sporazuma čiji je cilj rušenje i podjela države Bosne i Hercegovine, tako da će, kao oni predratni i ratni dogovori, ostati samo mrtvo slovo na papiru!

sda.ba