Zahtjev SNSD-a za sazivanje sjednice je pokušaj zloupotrebe Parlamenta BiH

SDA-logo-slider-400x189

Zahtjev SNSD-a za sazivanje sjednice je pokušaj zloupotrebe Parlamenta BiH


Zahtjev SNSD-a za sazivanje hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH predstavlja pokušaj grube zloupotrebe Parlamenta od strane Dodikovih poslušnika. Zahtjev je potpuno neopravdano i suprotno Poslovniku prihvatio predsjedavajući Doma Mladen Bosić. Ne postoje nikakvi, a naročito ne postoje  opravdani razlozi za sazivanje takve sjednice bez saglasnosti Kolegija.

Zahtjev SNSD-a za sazivanje hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH predstavlja pokušaj grube zloupotrebe Parlamenta od strane Dodikovih poslušnika. Zahtjev je potpuno neopravdano i suprotno Poslovniku prihvatio predsjedavajući Doma Mladen Bosić. Ne postoje nikakvi, a naročito ne postoje  opravdani razlozi za sazivanje takve sjednice bez saglasnosti Kolegija. Očigledno je da Bosić, kao i mnogi drugi iz grupacije Saveza za promjene, nemaju snage i hrabrosti da se odupru još jednoj provokaciji koja dolazi od strane Milorada Dodika.

Radi se o klasičnoj zamjeni teza svojstvenoj velikosrpskoj ideološkoj kuhinji da se drugi optužuju za ono što, u stvari, oni rade.  Zato, jedino što izaziva zabrinutost jeste stalno naoružavanje susjeda koje može ugroziti Aneks 1 B Dejtonskog mirovnog sporazuma o ravnoteži vojnih efektiva u regionu, kao i stalne izjave i postupci Milorada Dodika kojima se atakuje na suverenitet BiH, prijeti njenom teritorijalnom integritetu i dovodi u pitanje mir i stabilnost.

SDA neće nasjesti na ovu, kao i na bilo koju drugu provokaciju. Možemo samo ponoviti da ćemo jačati našu namjensku industriju  za tržište, ali i za „ne daj Bože“. Ovo nije prijetnja nikome, ali je jasna poruka za sve one koji imaju nečasne namjere prema BiH. Jačanje odbrambene moći države, koja je u nedavnoj prošlosti bila izložena brutalnoj agresiji, loša je vijest samo za one koji nemaju dobre namjere prema njenim stanovnicima.

Naša zemlja i njeni građani koji je vole nikada u budućnosti neće biti zatečeni. Bićemo uvijek spremni da branimo njenu cjelovitost, demokratski karakter i ravnopravnost svih naroda na cijeloj teritoriji. Srebrenica, Tomašica i brojna druga stratišta zločina i genocida nikada se više neće ponoviti, jer će to garantovati snažne institucije i svi segmenti odbrane BiH, među kojima važnu ulogu ima namjenska industrija.