Vlada FBiH: Za stambeno zbrinjavanje RVI i boraca 675.000 KM

vlada-fbih

Vlada FBiH: Za stambeno zbrinjavanje RVI i boraca 675.000 KM


Vlada Federacije BiH usvojila je Program utroška sredstava tekućih transfera neprofitnim organizacijama, te za ovogodišnju podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju planirala 675.000 KM.

Sredstva će biti uplaćena na osnovu pisanog zahtjeva Fondacije nadležnom federalnom ministarstvu, a na osnovu njenog Programa rada za ovu godinu.

Za realizaciju ove odluke, koja će biti realizirana u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima u 2019. godini, zadužena su federalna ministarstva za pitanja boraca i finansija, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.