Vanredna sjednica Općinskog vijeća Tuzla

8vijece003

Vanredna sjednica Općinskog vijeća Tuzla

 

Nakon oružanog obračuna u centru Tuzle koji se dogodio proteklog vikenda i u kojem je jedna osoba smrtno stradala, danas je održana vanredna sjednica Općinskog vijeća Tuzla na kojoj su vijećnici zatražili hitnu reakciju pravosudnih organa, koje su između ostalog, dijelom i optužili za lošu sigurnosnu situaciju. Na dnevnom redu bila je samo jedna tačka : Izvještaj o oružanom obračunu u Tuzli i zahtjev pravosudnim institucijama za prioritetno procesuiranje i sankcionisanje maksimalnom zatvorskom kaznom svih slučajeva ugrožavanja opšte sigurnosti građana upotrebom vatrenog naoružanja.

Klub vijećnika SDA :Građani općine Tuzla zaslužuju da žive mirno i slobodno

” Ovi nemili događaji uznemirili su sve građane Tuzle. Mi dijelimo njihovu zabrinutost vezano za bezbjednosnu situaciju i tražimo od nadležnih organa – policije, tužilaštva i sudstva da radi svoj posao, da rasvijetli te događaje, privede pravdi počinioce i da ih procesuira. Građani općine Tuzla zaslužuju da žive mirno i slobodno i da ne strahuju za svoje živote i imovinu ” – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla Sabahudin Imamović.


Nakon rasprave u kojoj su učestvovali općinski načelnik, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Policijske uprave Tuzla, Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i Općinskog suda u Tuzli, kao i većina vijećnika Općinskog vijeća, usvojeni su slijedeći:

Z A K LJ U Č C I

1.Primaju se k znanju informacije prezentirane u materijalu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Policijske uprave Tuzla u vezi sa poduzetim mjerama, povodom pucnjave u centru Tuzle, koja se desila 22.06.2013. godine i koja je, na žalost, imala tragične posljedice, kojom prilikom je jedno lice smrtno stradalo i više lica ranjeno, kada je zbog izazivanja opće opasnosti ugrožena sigurnost građana.

2.Općinsko vijeće Tuzla podržava aktivnosti i mjere poduzete od strane pripadnika policijskih snaga i tužitelja Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona i očekuje se od navedenih organa, da u okviru svojih nadležnosti, maksimalnim naporima preduzimaju mjere na pronalasku počinitelja ovih krivičnih djela, koji su ugrozili živote i zdravlje građana i koja su u porastu.

3. Kako bi policija bila efikasnija, traži se od Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, da učine sve kako bi se adekvatno opremili pripadnici policijskih snaga na Tuzlanskom kantonu i da se poveća broj pripadnika policijskih snaga u Tuzli, s obzirom na broj evidentiranih događaja (počinjenih krivičnih djela).

4.Traži se od Institucija BiH, organa vlasti u Federaciji i Kantonima da nađu sredstva za popunjavanja sistematizacija u Tužiteljstvima i Sudovima.

5.Traži se da predmeti vezani za počinjenje krivičnih djela u povodu događaja od 22.06.2013. godine i drugih eventualnih ovakvih krivičnih djela, izazvanih korištenjem vatrenog i hladnog naoružanja, imaju prioritet kod procesuiranja i suđenja, te se insistira na pooštravanju kaznene politike i maksimalnim kaznama.

6.Općinsko vijeće Tuzla insitira da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, po HITNOJ proceduri donese izmjenu zakonske regulative Krivičnog zakona Federacije BiH, s ciljem pooštravanja kaznene politike prema počiniocima krivičnih djela vezanih za ugrožavanje života i tijela, izazivanje opće opasnosti i drugih krivičnih djela, koja su praćena narušavanjem bezbjednosne situacije i uznemiravanjem građana. Traži se od Parlamenta Federacije BiH, da pristupi izmjenama Zakona o krivičnom postupku s ciljem davanja većih ovlasti pripadnicima policijskih snaga.

7.Traži se od Predsjednika Federacije BiH, odgovornih u ustanovama za izvršavanje kazni, Minstarstva pravde Federacije BiH da, sukladno Zakonu o pomilovanjima Federacije BiH, ne daje pomilovanja osuđenim osobama za krivična djela protiv života i tijela uz upotrebu vatrenog oružja, te se traži izmjena Zakona o pomilovanju s ciljem onemogućavanja pomilovanja za ovakva i druga teška krivična djela, uključujući silovanja i slično. Ovaj zaključak se ne odnosi na situacije nužne odbrane, kranje nužde i slučajeve zaštite građana.

8.Traži se od Federalnog ministarstva pravde da Općinskom vijeću Tuzla dostavi Informaciju o popunjenosti kapaciteta u ustanovama za izdržavanje kazni.

9.Apeluje se na odgovorne u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija, da osuđene osobe za ubistva, teške tjelesne povrede, naročito višestrukih povratnika, uz upotrebu vatrenog oružja ne puštaju na vikend dopuste, prije ispunjenja uvjeta vezanih za potpunu resocijalizaciju, čime se indirektno stvaraju uvjeti za ponavljanje krivičnih djela, koja mogu ugroziti život i zdravlje građana.

10.Općinsko vijeće Tuzla, konstatuje da je neophodno učiniti sve, kako bi se prekinuo lanac trgovine oružjem, otkrili i sankcionisali svi oni koji ilegalno posjeduju oružje, a posebno da se izvrši revizija rješenja o držanju i nošenju oružja u smislu Zakona o držanju i nošenju oružja Tuzlanskog kantona.

11. Traži se od Ministarstva odbrane BiH, da hitno pristupi rješavanju pitanja nelegalnog postupanja sa viškovima naoružanja.

12.Općinsko vijeće Tuzla smatra, da bi trebalo i izvršiti reviziju licenci koje su dobile zaštitarske agencije, kao i reviziju licenci uposlenicima tih agencija s kriminalnom prošlošću.

13.Upućuje se molba Kantonalnom tužiteljstvu Tuzlanskog kantona, da sukladno svojim mogućnostima dostave Općinskom vijeću Tuzla informaciju o sklopljenim nagodbama u predmetima vezanim za počinjenje krivičnih djela protiv života i tijela uz upotrebu vatrenog oružja i izrečenim prvostepenim i drugostepenim kaznama i drugim sankcijama za ova djela. Traži se od Kantonalnog suda u Tuzli, Općinskog suda u Tuzli i Kantonalnog tužiteljstva dostavljanje Izvještaja o radu.

14.Općinsko vijeće smatra da se na mjestima gdje se okuplja veći broj mladih treba pojačati prisustvo policajaca, po mogućnosti specijalne policije.

15.Traži se od pripadnika Policijske uprave Tuzla poduzimanje mjera s ciljem sprečavanja brze vožnje, kojom se ugrožava bezbjednost građana, a posebno na području južne magistrale u noćnim satima.

16.Općinsko vijeće Tuzla smatra, da bi bilo neophodno da Vlada TK i Skupština TK, analiziraju i iznađu način za rješavanje zahtjeva policajaca sa posljednjih protesta. Po ocjeni Općinskog vijeća, neophodno je iznaći i sredstva za pomoć stradalim i ranjenim pripadnicima policije, kao i njihovim porodicama. Očekuje se da će i općine sagledati mogućnosti za pomoć kod opremanja pripadnika policijskih snaga iz općinskih budžeta.

17. Općinsko vijeće urgira na realizaciji ranije usvojenih zaključaka (u proteklih 10 godina). Traži se od Stručne službe Vijeća da aktivira navedene zaključke, kako bi se utvrdilo šta je učinjeno po istima sve sa ciljem povećanja stepena sigurnosti građana.

18. Općinsko vijeće traži od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, da u cilju preventivnog djelovanja, sagleda mogućnosti prijema pedagoga i socijalnih radnika u školama.

19.Traži se od subjekata, na koje se odnose ovi zaključci, da Općinskom vijeću dostave povratnu informaciju. U tom smislu Stenogram sa ove sjednice bit će ustupljen Ministarstvu unutrašnjih poslova i pravosudnim institucijama, kako bi mogli analizirati sve primjedbe i sugestije vijećnika.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla