Usvojena Odluka o izmjenama i dopunama budžeta Grada Tuzla za 2015. godinu

13vijece003

Usvojena Odluka o izmjenama i dopunama budžeta Grada Tuzla za 2015. godinu

Dijeljenje

 

U Tuzli je u utorak 16. juna 2015. godine održana redovna sjednica Gradskog vijeća. Vijećnici su, između ostalog, razmatrali i usvojili Odluku o izmjenama i dopunama budžeta Grada Tuzla za 2015. godinu. Glavni razlog usvajanja ove Odluke je raspored suficita ostvarenog u jednom dijelu budžeta. Prema riječima šefice Službe za budžet i finansije Suade Isaković, na Opštem fondu u budžetu Grada Tuzla ostvaren je suficit u odnosu na ostvarene rashode u prošloj godini, i to u iznosu od 1.209.92,69 KM. Istovremeno, prihodi na Fondu za komunalnu infrastrukturu umanjeni su za 505.000,00 KM. ˝Na nove rashode smo rasporedili oko 800.000 KM u budžetu. Ta sredstva su uglavnom raspoređena na finansiranje već postojećih rashoda, morali smo obezbjedit sredstva za konačnu otplatu drugog anuiteta po kreditu za Fabrku vode na Ceriku. Ovdje se radi o sedmoj godini otplate ovog kredita i za tu namjenu je izdvojeno 25.000 KM˝, istakla je Isaković. Ukupno raspoloživa sredstva za finansiranje rashoda u budžetu za 2015. godinu iznose 47.360.259,15 KM, dok se Odlukom o izmjenama i dopunama budžeta predlaže njihovo povećanje za 813.207,06 KM. Shodno pomenutom, budžet predložen rebalansom za finansiranje rashoda iznosi 48.173.466, 21 KM.


Klub vijećnika SDA u GV Tuzla bio je suzdržan kada je u pitanju usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama budžeta za ovu godinu. ˝Zauzeli smo principijelan stav da nećemo podržavati ništa od onoga što je vezano za budžet za 2015. godinu, jer opoziciji nije dozvoljeno u vrijeme donošenja budžeta za 2015. godinu da na bar simboličan način učestvuje u njegovom kreiranju. Dakle, nijedan naš amandman nije prihvaćen. Pozicija je imala dovoljno ruku, izglasala je takav budžet. Nas raduje što se u ovom slučaju radi o povećanju prihoda˝, istakao je predsjednik Kluba vijećnika SDA u GV Tuzla Sabahudin Imamović.

Vijećnici su također razmatrali i usvojili Odluku o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta ˝Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja˝. Naime, Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i povratak Grada Tuzla 2012. godine aplicirala je na projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, a koji se odnosi na zatvaranje kolektivnih centara na području cijele BiH. Grad Tuzla je prema ovom projektu od strane već pomenutog ministarstva povukao oko četiri miliona eura. ˝Grad Tuzla učestvuje sa oko milion eura. Stanari kolektivnog centra Mihatovići bi 2017. godine trebali preseliti u stambenu zgradu, te živjeti po principu socijalnog stanovanja. To znači da ovo stanovanje neće biti besplatno, već će se plaćati minimalna zakupnina. Visinu zakupnine će odrediti GV, a plaćat će je samo oni koji imaju neka primanja, a za one druge postoji mogućnost subvencioniranja zakupnine˝, kazala je šefica Službe za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i povratak Grada Tuzla Admira Atić-Tupković. Stanari kolektivnog centra Mihatovići su već anketirani. Prema rezultatima ankete, 80 posto njih je izrazilo zadovoljstvo zbog činjenice da će konačno dobiti život dostojan čovjeka, a dok je ostalih 20 posto uglavnom izrazilo želju da se vrati u svoje prvobitno mjesto prebivališta. Zgrada sa 150 stambenih jedinica bit će smještena u tuzlanskom naselju Miladije. Prema planu, 120 stanova predviđeno je za raseljena lica, a dok je ostalih 30 namjenjeno za socijalno ugrožene osobe. Kriterije će postavljati resorna gradska služba, a nakon čega isti idu na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću Tuzla.

Vijećnik SDA Mirza Tupajić uputio je na sjednici nekoliko inicijativa i vijećničkih pitanja :

Urgencija za adaptaciju puta i igrališta „Jezero“ u ulici Muharema Fizovica Fiska MZ Centar

Obrazloženje:

Igralište koje se nalazi u ulici Muharema Fizovića Fiska, MZ Centar, gdje su se nekada djeca igrala fudbala, nadležne komunalne službe su poslije majskih poplava (2014.godine) i pojave klizišta prekopali i ostavili transe-kanale preko pola igrališta. Ovo je jedino igralište koje su djeca imala i danas na žalost više ne postoji. Sada je tu kanal dubine jednog metra koji ide po sredini igrališta, nisu postavljene drenažne cijevi. Molim vas da u najkraćem roku postavite drenažne cijevi i vratite u prijašnje stanje tako da djeca mogu osjetiti ljetnu radost uz igru.
Također putna infrastruktura pomenute ulice se nalazi u katastrofalnom stanju. Put je uništen prvenstveno od kamiona koji su svakodnevno prolazili pri sanaciji klizišta kao i bagera koji su ukopavali šipove.

Urgencija za vraćanje djeci igrališta ispred prostorija MZ Tušanj

Obrazloženje:

Igralište za djecu ispred prostorija mjesne zajednice Tušanj je pretvoreno u parking prostor i potpuno je devastirano. Sakupljači metala su izrezali gol i koš dok su to pojedinci iz MZ mirno posmatrali. Molim Gradsku upravu i nadležne službe da saniraju igralište u svrsihodno stanje jer je potrebno veoma malo sredstava, a toliko bi doprinijelo radosti i igri djece koja žive u obližnjim zgradama.

Urgencija za hitnu sanaciju javne rasvjete u Gradu Tuzla

Obrazloženje:

Dovoljno je se provozati autom ulicama Grada Tuzla u noćnim satima. Građani sa razlogom negoduju, a opravdanje ne mogu biti spore tenderske procedure.

Urgencija za hitnu sanaciju mezara šehida i poginulih boraca na mezarju Borić, oštećenih pokretanjem klizišta

Obrazloženje:

Na svoje ime sam dobio dopis od Organizacije šehida i poginulih boraca Grada Tuzla (br.14815) kako bi se riješio problem mezara šehida i poginulih boraca na mezarju Borić, koji su oštećeni pokretanjem klizišta u junu 2014. god. Pomoć su tražili od Civilne zaštite Grada Tuzla, putem MZ Centar, ali nažalost rezultata još nema, dok se šteta na mezarima još više povećava. Molim nadležne službe za hitnu reakciju kako bi se spriječilo uništavanje i propadanje spomen obilježlja, podignutih najboljim sinovima jedine nam države BiH, koju su stvorili dajući najvrjednije što su imali- SVOJE ŽIVOTE. Nadam se da ćete imati razumijevanja.

Urgencija za hitnu sanaciju prilaza i staza na Mezarju Tušanj


Obrazloženje:

Prilaz-ulaz Mezarju Tušanj je u veoma lošem stanju (blatnjav i sklon odronima). Manji ulaz predstavlja „kozju stazu“ i zaista je prijetnja sigurnosti. Molim nadležne službe barem da pospu tucanikom staze i izgrade manje zaštitne ograde na manjem prilazu.

Vijećničko pitanje Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica:

Zašto GRAD Tuzla nema protugradnu odbranu?

Obrazloženje: 

14.06 2015 godine je Grad Tuzlu zadesila velika prirodna nepogoda. Grad je za tili čas pokleknuo pod naletom krupnog leda kakav pada jednom u ko zna koliko godina. Oštećena su brojna vozila, pucali su krovovi, usjevi su uništeni. Nakon što je nepogoda prošla, vrijeme je da se zapitamo: Zašto GRAD Tuzla nema protugradnu odbranu? Je li slučajno da su se slična sakupljanja vode dogodila baš na kritičnim tačkama za koje se tvrdilo da su “uspješno realiziranim projektima” sanirane: Raskrsnica kod Eletrodistribucije, Kajmak stanica, raskrsnica na ulazu u naselje Sjenjak…?

Vijećničko pitanje : Kada će se izvršiti rekonstrukcija puta u ulici Fadila Jahića Španca do br.36, MZ Ši Selo/Stupine?

Obrazloženje: 

Dio putne saobraćajnice u ulici F.J.Španca (15-ak metara) se nalazi u veoma lošem stanju i potrebna je hitna rekonstrukcija. Naime, građani ove ulice su se već obraćali nadležnim komunalnim službama i inspekciji, ali po pitanju ovog problema do sada ništa nije učinjeno. Treba istaći da je oštećenju dionice puta doprinio i nesavjesni građanin pravljenjem potpornog zida mimo standardnih propisa.