Usvojen Nacrt zakona o zaštiti kulturne baštine u TK

Srđan-Micanovic-Ministar

Usvojen Nacrt zakona o zaštiti kulturne baštine u TK


Poslanici u Skupštini TK usvojili su Nacrt zakona o zaštiti kulturne baštine u TK kojim će se steći uslovi da Zavod za zaštitu kulturnog i historijskig naslijeđa TK krene u konačnu zaštitu kulturnih dobara.
Na jednoj od prethodnih sjednica Vlade TK razloga za novi zakon, kako je tvrdio ministar Srđan Mićanović, je mnogo. Naime, važeći Zakon o kulturnoj zaštiti je iz vremena Jugoslavije i usvojen je 1985. godine. U tom zakonu se navode zavodi koji danas uopšte ne postoje kao što je republički i opštinski, a kazne za kršenje zakona bile su u dinarima. Zavod za kulturno-historijsko naslijeđe TK koristio je stari pravni okvir koji će nakon provedene javne rasprave od 30 dana biti usklađen sa evropskim i bh. pravnim normama.

“Pokušali smo da što kvalitetnije odradimo i prezentujemo ovaj zakon koji će dati mogućnost Zavodu da što kvalitetnije odradi svoj posao. Do sada su imali funkciju evidentiranja kulturne baštine u TK, a svi znamo da je kulturna baština nešto što pokazuje identitet naših naroda u BiH i svi znamo da moramo baštiniti istoriju i kulturna dobra koja su naši preci ostavila nama na čuvanje.”, istakao je za RTV Slon Srđan Mićanović, ministar za kulturu, sport i mlade TK.

Ukazala se potreba da se ova oblast uredi u TK, dodao je Mićanović. Donošenjem pravnog okvira stekli bi se uslovi da Zavod krene u konačnu zaštitu kulturnih dobara kojim će biti definisano i na koji način se obrađuju, kako se kulturna baština identificira i štiti. Zavod za zaštitu kulturno.-historijskog naslijeđa TK do sada je izradio listu potencijalnih dobara za zaštitu koji čini 591 dobro, od čega su 54 zaštićena nacionalna spomenika.