Usvojen Budžet Grada Tuzle za 2015. godinu

7nastavak003

Usvojen Budžet Grada Tuzle za 2015. godinu

Dijeljenje

7nastavak001
Nakon višesatne rasprave, vijećnici Gradskog vijeća Grada Tuzla u ponedjeljak su usvojili budžet za 2015. godinu u iznosu od 47.043.238 KM. Kao i prethodnih godina, najviše sredstava planirano je da se utroši u komunalnu oblast i oblast društvenih djelatnosti, i to u iznosu od 28.909.558 KM.

Gradski budžet za predstojeću godinu je usvojen sa 20 glasova ‘za’ i sedam ‘suzdržanih’.

SDA suzdržana prilikom glasanja

˝Mi smo bili sudržani iz prostog razloga jer nije prihvaćen nijedan naš amandman. Tim amandmanima smo htjeli da ukažemo na određene potrebe, odnosno da se finansiraju neke kulturne manifestacije koje su po nama neopravdano zapostavljene, zatim da se izdvoji dio sredstava za održavanje mezarja i grobalja čiji je vlasnik Općina Tuzla, da se poveća iznos namijenjen za održavanje prostorija mjesnih zajednica, te da se izdvoji veći iznos za Narodnu kuhinju ‘Imaret’, ali i udruženja i organizacije boračko-invalidske zaštite. Svrha naših amandmana je da ukažemo na određene potrebe i doprinesemo pravednijoj preraspodjeli budžetskih sredstava kazao je predsjednik Kluba SDA u Gradskom vijeću Tuzla Sabahudin Imamović.

Amandmani Kluba vijećnika SDA na Budžet Grada Tuzle za period 01.01. do 31.12. 2015. godine

I AMANDMAN

Predlažemo da se u posebnom dijelu budžeta uvede novi ekonomski kod – Izdaci za rad volontera u iznosu od 100.000,00 KM.

II AMANDMAN

Predlažemo da se u posebnom dijelu budžeta uvede novi ekonomski kod – Grant za manifestaciju Likovna kolonija „Vršani” u iznosu od 5.000,00 KM.

III AMANDMAN

Predlažemo da se u posebnom dijelu budžeta, u okviru izdataka sa posebnog računa općine Tuzla, uvede novi ekonomski kod – Održavanje mezarja/grobalja kojima upravljaju mjesne zajednice u iznosu od 25.000,00 KM.

IV AMANDMAN

Predlažemo da se u posebnom dijelu budžeta ekonomski kod 613727-9 – Izdaci za tekuće održavanje prostorija MZ sa iznosa od 30.000,00 KM poveća na iznos od 50.000,00 KM.

V AMANDMAN

Predlažemo da se u posebnom dijelu budžeta ekonomski kod 614311-37 – Grant za narodnu kuhinju „Imaret” Tuzla sa iznosa od 210.000,00 KM poveća na iznos od 260.000,00 KM.

VI AMANDMAN

Predlažemo da se u posebnom dijelu budžeta ekonomski kod 614311-11 – Transfer za rad organizacija i udruženja iz oblasti BIZ-a sa iznosa od 160.000,00 KM poveća na iznos od 200.000,00 KM.


Vijećnici su usvojili i rebalans budžeta za 2014. godinu. Kako je istaknuto, Grad Tuzla će u narednu godinu ući sa deficitom od 1.375.000 KM što je posljedica socijalnih nemira iz februara, ali najvećim dijelom zbog sanacija onoga što je prirodna nesreća ostavila za sobom u 2014. godini.

Usvojena je i Odluka o načinu ostvarivanja ušteda u Gradu Tuzla.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla