Ustavni sud BiH: Dan RS-a ne može biti 9. januar

bakir-izetbegovic2709215-658x475

Ustavni sud BiH: Dan RS-a ne može biti 9. januar

Dijeljenje


Ustavni sud BiH, usvojio je zahtjev Bakira Izetbegovića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti Zakona o praznicima Republike Srpske. Naime, Bakir Izetbegović tražio je ocjenu ustavnosti 9. januara kao Dana Republike Srpske.

Ustavni sud BiH je utvrdio da član 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske nije u skladu sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 1.1. i članom 2.a) i c) Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ustavni sud BiH je naložio Narodnoj skupštini Republike Srpske da, u skladu sa članom 61. stav 4. Pravila Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine, u roku od šest mjeseci od dostave ove odluke usaglasi član 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske sa Ustavom Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud BiH je naložio Narodnoj skupštini Republike Srpske da, u skladu sa članom 72. stav (5) Pravila Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine, u roku iz prethodnoga stava obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o preduzetim mjerama s ciljem izvršenja ove odluke.

Ustavni sud ponovno naglašava da se ovom odlukom ni na koji način ne dovodi u pitanje pravo građana Bosne i Hercegovine pravoslavne vjeroispovijesti (kao ni slično pravo građana bilo koje druge vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini) da slobodno na tradicionalan, odnosno drugi prigodan način obilježavaju svoje blagdane, uključujući i slavu Svetog Stefana. Prema mišljenju Ustavnoga suda, takve slobode i prava, a posebno njihovo slobodno manifestiranje, samo potvrđuju multikonfesionalni i multikulturalni karakter Bosne i Hercegovine kao države i društva. Stoga se ovakva odluka Ustavnoga suda u tome kontekstu ne može nikako drukčije razumijevati.

Faktor.ba