Usaglašen tekst: Demobilisani borci će nakon 10 godina dobiti svoj zakon

salko

Usaglašen tekst: Demobilisani borci će nakon 10 godina dobiti svoj zakon


Odbor za boračka pitanja Parlamenta Federacije zajedno sa Radnom grupom Vlade FBiH koju su popunjavali i predstavnici boraca i resornih ministarstava na današnjem sastanku u zgradi Parlamenta FBiH usaglasio je tekst zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. To je za Faktor potvrdio Salko Bukvarević, federalni ministar za boračka pitanja.

 

– Takav tekst će biti upućen prema Vladi FBiH na daljnju  proceduru. U 11 sati je počeo sastanak Radne grupe i nismo htjeli izaći dok ne usaglasimo tekst zakona – rekao je Bukvarević.

 

Dodaje da je sada na Federalnom ministarstvu za boračka pitanja da “opremi” tekst, pošalje ga na mišljenje u Federalno ministarstvo finansija, zatim Ministarstvu pravde i Uredu za zakonodavstvo.

 

– Potom ide na Vladu FBiH. Radna grupa je ispunila zaključak Parlamenta FBiH i evo završila prijedlog radnog teksta zakona koji je po nama i realan i provodiv – govori Bukvarević.

 

Govoreći o naknadi za borce kaže da je u članu 20. ovog zakona predviđena egzistencijalna novčana naknada za demobilisane borce koji su stariji od 57 godina života, a koji nemaju mjesečni prihod veći od 50 posto iznosa minimalne penzije za decembar 2018. godine.

 

– Također smo se dogovorili da su uvjeti da je demobilisani borac 12 mjeseci učestvovao u oružanim snagama. Da je godinu dana na birou za nezaposlene. Da nema ostvarene druge prihode od, primjera radi, iznajmljivanja prostora. Obuhvatili smo kategoriju demobilisanih boraca koji su zaista u najtežoj situaciji. Također smo se dogovorili da će Radna grupa zajedno sa predstavnicima boraca obići sve kantone i predložiti da izvrše izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima boraca, kako bi se obuhvatili i demobilisani borci po kantonima koji nisu obuhvaćeni ovim federalnim zakonom – pojašnjava Bukvarević.

 

Kaže kako su se usaglasili i o Registru boraca.

 

– Pored toga što je Vlada FBiH prihvatila da će Federalno ministarstvo za boračka pitanja u roku od 60 dana, od stupanja na snagu zakona, javno objaviti Registar na web stranici. Također smo prihvatili zahtjev svih predstavnika boraca da ovo ministarstvo ima rok od šest mjeseci da u svakom kartonu pripadnika, koji će dakle biti javno objavljen, unese i da li je borac pripadao Armiji RBiH, HVO-u, MUP-u ili namjenskoj proizvodnji, logističkim baza… Naznačit će se ko je pripadao borbenom dijelu, a ko je bio u takozvanom neborbenom – rekao je Bukvarević.

 

Naglašava kako je bilo potpuno opredjeljenje svih predstavnika Odbora za boračka pitanja, predstavnika Vlade FBiH, i predstavnika boraca, da dođu do realnog i provodivog zakona.

 

– Kod usaglašavanja prisutni su bili i predstavnici ministarstava finasija, zdravstva i za boračka pitanja FBiH, iz kabineta premijera FBiH i dopremijera… Dogovorili smo se da nakon primjene ovog zakona radimo određene analize. Također je dogovoreno da, kada zakon prođe cjelokupnu proceduru, primjena počne od 1. oktobra ove godine, kako bi barem jedan kvartal borci, koji budu ostvarili pravo, mogli ostvariti i svoju naknadu – rekao je Bukvarević.

 

(Faktor.ba)