Urgencije vijećnika Mirze Tupajića na julskoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla

Urgencije vijećnika Mirze Tupajića na julskoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla

Predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla je na julskoj sjednici uputio urgenciju za uređenje pješačkog prilaza i zelenih površina u ulici Armije R BiH 10 (oko zgrade zv. Crvena zgrada)

 Obrazloženje:

Građani „Crvene zgrade“ obratili su se Savjetu MZ Brčanska Malta za pomoć pri realizaciji pomenutog projekta saniranja pješačkog prilaza. Zbog mnogobrojnih radova na podzemnim instalacijama ispred samih ulaznih vrata i asfaltnim dijelovma ispred zgrade, neadekvatnom sanacijom iskopnih kanala, došlo je do slijeganja tla, samim tim i onemogućavavanjem normalnog i sigurnog kretanja samih stanara zgrade, mnogobrojnih kupaca koji ulaze u objekat Binga koji se nalazi u prizemlju pomenute zgrade.

Sličan slučaj je i sa parkingom koji se nalazi na drugoj strani ove zgrade (ulica Slavka Mičića), na kojem ne postoje obilježena parking mjesta, koji je takođe oštećen zbog mnogobrojnih radova na podzemnim instalacijama koji ni dan danas sanirane.

 

 

Tupajić je uputio i urgenciju za hitno rješavanje problema prilaznog puta u naselju „Oaza“, ulica Amalije Lebeničnik b.b.

 Obrazloženje:

Stambena zgrada Oaza A1, ulica Amalije Lebeničnik b.b je useljena prije sedam mjeseci. Izvođač radova i investitor je Dženex d.o.o. Tuzla. Pred useljenje objekta, zakonski zastupnik investitora kupcima ovih stanova garantovao je da je sa gradskim službama riješeno pitanje prilaznih puteva, tj. da će građani imati nesmetan prilaz sa jugozapadne i sjevernozapadne strane naselja.

Međutim, od samog useljenja svi etažni vlasnici i stanari pomenute zgrade su suočeni sa problemom pristupa zgradi motornim vozilima, pa čak i pješke, sa sjeverne strane, putem prilaznog puta označenog kao k.č.902 Prilazni put, k.o. Tuzla IV. Pomenutom prilaznom putu se pristupa sa južne magistrale, a ulaz se nalazi preko puta glavne autobuske stanice.

Stanari objekata koji se nalaze duž ovog puta (zgrade Rudnika Kreka) i pored činjenice da se radi o javnom prilaznom putu, kopaju rupe i postavljaju razne prepreke, a neki dan su izbetonirali betonske stubove i tako onemogućili prilaz stanarima zgrade Oaza svom objektu. Nekoliko puta su intervenisali pripadnici MUP-a (PS Zapad) jer je dolazilo do verbalnih sukoba i fizičkih obračuna.

Stanari zgrade „Oaza“ osjećaju se obespravljeno i degradirano, jer stambena zgrada A1, u kojoj živi 68 porodica, a radi se o zgradi koja je uplanjena i koja ima sva potrebna odobrenja, nema normalnog prilaznog puta na glavnu saobraćajnicu.

Stanari susjednih zgrada koriste i zloupotrebljavaju činjenicu da se skoro cijelom dužinom predmetni prilazni put nalaze unutar granica rudnog polja, te da se i sam put vodi na Titovim rudnicima Kreka, zbog čega smatraju da put pripada samo njima. To naravno nije tačno jer se radi o javnom putu kroz naselje koji treba da služi svima pa i stanarima naselja Oaza.