U srijedu na dnevnom redu sjednice PFBiH dva zakona od dva zastupnika SDA Tuzla

U srijedu na dnevnom redu sjednice PFBiH dva zakona od dva zastupnika SDA Tuzla

Na dnevnom redu 32.  redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koja je zakazana za srijedu, kao treća tačka dnevnog reda naći će se Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Predlagači ovih dopuna su zastupnik u PFBiH Salko Zildžić i Marijan Klaić.

Primjenom postojećih kriterija za raspodjelu javnih prihoda u FBiH građanima u svim kantonima nije osigurana jednakost pred zakonom. Uvođeni su dodatni ponderi u sistem raspodjele javnih prihoda, čime su određeni kantoni u startu privilegovani, dok su drugi kantoni na taj način dovedeni u neravnopravan položaj.

Imajući u vidu činjenicu da se donosi godišnje Uputstvo o raspodjeli, a da se ovaj Zakon usvaja i primjenjuje tokom 2022. godine predložena je dopuna na način da se omogući donositelju ovog propisa da se za 2022. godinu donese novo Uputstvo sa izmijenjenim sudioništvom raspodjele za kantone. 

Ovim izmjenama biće omogućena provedba izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda kojima je promijenjen koeficijent za Kanton Sarajevo.

Zakon o izmjeni Zakona o cestovnom prijevozu FBiH

Zastupnik Ramiz Karić predložio je Zakon o izmjeni Zakona o cestovnom prijevozu koji trenutno dovodi do nedostatka vozača. Izmjenom Zakona biće obezbjeđen ambijent u kojem se privrednicima omogućava normalan rad i funkcionisanje, a mladim ljudima koji imaju završenu srednju školu i položen vozački ispit za odgovarajuću kategoriju vozila izmjene će pomoći da lakše dođu do zaposlenja.

Prijedlog izmjene je u skladu sa zakonodavstvom zemalja okruženja i zemalja EU.

U većini zemalja na mjesto vozača može biti zaposlena svaka osoba sa završenom srednjom školom koja ima odgovarajuću kategoriju za upravljanje autobusom, odnosno teretnim vozilom.

Predložena izmjena je u smislu da se briše obaveza da osoba koja vrši prijevoz motornim vozilom mora da ima najmanje III stepen stručne spreme za zanimanje vozač motornog vozila.

U FBiH osoba pored toga što ima diplomu završenog fakulteta ili bilo koje srednje škole mora da ima i “III stepen stručne spreme za vozača motornih vozila” jer bez toga ne može dobiti certifikat za obavljanje poslova vozača motornih vozila. Priliv novih vozača iz srednjih škola nije dovoljan da zadovolji potrebe privrede, te se zbog toga sve veći broj privrednika u FBiH suočava sa problemom popunjavanja radnih mjesta vozača autobusa i kamiona.