U Sarajevu održana 16. redovna sjednica Glavnog odbora SDA

dsc 08331-400x265

U Sarajevu održana 16. redovna sjednica Glavnog odbora SDA


U četvrtak 26. decembra 2013. godine u je Sarajevu održana redovna sjednica Glavnog odbora SDA na kojoj su usvojeni sljedeći zaključci:

1. GO je prihvatio informaciju o razgovorima za provođenje presude „Sejdić-Finci” i podržao sudjelovanje i stavove predstavnika SDA u tom procesu.

2. Iako opoziciona stranaka, rukovodeći se interesima države i njenog evropskog puta, SDA će i dalje aktivno sudjelovati u iznalaženju rješenja za implementaciju presude „Sejdić-Finci”. Ukoliko zahtjevi koji izlaze izvan okvira presude spriječe dogovor u najskorije vrijeme, GO zahtjeva da se nastavi procedura sa amandmanima koji su 2012. godine predati u Parlament BiH i već su prošli amandmansku fazu.

3. GO podržava stavove Gradskog odbora SDA Mostar u pogledu rješenja pitanja Mostara, a u skladu sa zakonima, Dejtonskim sporazumom i principima Rimskog sporazuma. Grad Mostar treba urediti kao jedinstven grad sa multietničkim gradskim jedinicama lokalne samouprave (općinama) i sa rotacijom gradonačalnika, naizmjenično po etničkoj pripadnosti. GO poziva Vladu Federacije BiH da osigura potrebne uslove za rad i potpuno djelovanje ministarstava i institucija Vlade BiHkoje imaju sjedište u Mostaru.

4. GO podržava opravdane zahtjeve roditelja iz Kotor Varoši ( Vrbanjci) i Konjević Polja koji su utemeljeni u Ustavu, Zakonu i potpisanim sporazumima. GO najoštrije osuđuje uskraćivanje prava bošnjačkoj djeci na nacionalnu grupu predmata i prava na bosanski jezik. To je diskriminatorski odnos vlasti entiteta RS zasnovan na istoj politici u ime koje je izvršena agresija na BiH i genocid nad Bošnjacima.

5. GO traži od Predsjedništva Stranke da spriječi usvajanje diskriminirajućeg i antidejtonskog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH, uključivo i eventualnim napuštanjem sjednice Doma naroda od strane dalagata iz SDA.

6. GO poziva Vijeće ministara BiH da poduzme potrebne korake u cilju konačne ratifikacije Sporazuma Izetbegović-Tuđman iz 1999. godine o razgraničenju BiH sa RH. Smatramo da je najoptimalnije rješenje povezivanja teritorija Hrvatske kopnena saobraćajnica u području Neuma. Ukoliko bude opredjeljenje za izgradju mosta, mora se osigurati puna zaštita prava i interesa Bosne i Hercegovine zagarantovanih Konvencijom o pravima mora. To znači osiguranje međunarodnog plovnog puta za BiH i privrednog pojasa razgraničenja. Osim toga, dimenzije mosta moraju biti u skladu sa međunarodnim standardima.

7. GO je prihvatio informaciju o Popisu stanovništva2013. i ocjenio uspješnim rad Operativnog tima SDA za popis.

8. Poštujući principe neovisnosti pravosuđa, GO traži da se još jednom sagledaju stvarni dometi presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Damjanović – Maktouf i prekine sramna praksa puštanja na slobodu osuđenika za genocid i nedopustivo ponižavanje žrtava.

sda.ba