U decembru će 503 borca iz kategorije RVI 100% I grupe dobiti po 2.000 KM-a jednokratno

ministar

U decembru će 503 borca iz kategorije RVI 100% I grupe dobiti po 2.000 KM-a jednokratno


Prvi dio Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica“ za 2018. godinu je realiziran, saopšteno je iz Kabineta federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Salke Bukvarevića.

Na osnovu ušteda ovog ministarstva, obezbijeđeno je ukupno 11 miliona KM. Ova sredstva su ranijih godina, u periodu od 2010. do potpisivanja Sporazuma između Vlade FBiH i boračkih udruženja, usmjeravana van Ministarstva i vraćala su se u trezor. Na taj način cca 80 miliona KM koji su bili namijenjeni borcima usmjeravani su u druge fondove.

Zahvaljujući Sporazumu Vlade FBiH i boračkih organizacija da dostignuti obim prava i sredstava neće biti umanjivan, Federalno ministarstvo se ove godine izborilo da sredstva sa pozicije ušteda ostanu na raspolaganju borcima.

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica“ za 2018. godinu kojom je 9 miliona KM usmjereno kao jednokratna pomoć:

– demobiliziranim braniocima i bračnim partnerima umrlih demobiliziranih branilaca u ukupnom iznosu od 7.5 miliona KM u skladu sa uslovima propisanim navedenom Odlukom,

– ratnim vojnim invalidima 100% I grupe (jednokratna naknada za potrebe tuđe njege i pomoći),

– ratnim vojnim invalidima od 20% do 50% invalidnosti koji nemaju druga mjesečna primanja,

– roditeljima oženjenih šehida i poginulih branilaca i djeci bez oba roditelja koji nemaju druga mjesečna primanja,

– maloljetnim dobrovoljcima pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (prekvalifikacija, dokvalifikacija, doškolovanje)

– dobitnicima najviših ratnih priznanja i odlikovanja druge i treće kategorije koji nemaju drugih mjesečnih primanja.

U cilju poboljšanja materijalnog stanja ratnih vojnih invalida 100% I grupe od juna mjeseca 2016. godine radilo se na Izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Izmjene su išle u pravcu povećanja dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica u određenom procentu zavisno od stepena oštećenja organizma.

Do donošenja ove Odluke navedene izmjene i dopune zakona nisu okončane u parlamentarnoj proceduri. Imajući u vidu da se zdravstveno stanje RVI 100 % I grupe svakodnevno pogoršava i da to zahtijeva dodatna finansijska sredstva, a u cilju poboljšanja njihovog materijalnog stanja i stvaranja uslova za kvalitetniji život Federalno ministarstvo je u saradnji sa koordinacijama boračkih udruženja usaglasilo da dio sredstava iz Odluke bude usmjeren prema RVI 100% I grupe, a na osnovu ranije donesenog Zaključka Parlamenta FBiH da se pomogne ova kategorija boraca.

Federalno ministarstvo je realiziralo prvi dio Odluke što zapravo znači da će ratnim vojnim invalidima 100% I grupe, u toku decembra, na račune biti uplaćeno po 2.000,00 KM jednokratno, što je ukupno 1.006.000,00 KM, i to na osnovu službenih evidencija Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Korisnici iz ove boračke kategorije nisu dužni podnositi zahtjeve po Javnom pozivu. Prema službenoj evidenciji Ministarstva iznos od 1.006.000,00 KM za plaćanje jednokratnih pomoći bit će uplaćen za 503 borca RVI 100% I grupe.

Kabinet ministra