Tribina OO SDA Tuzla“ Žena u politici i javnom životu“ : Zastupljenost žena u bh.političkom životu je nedostatna

tribinaazsda040

Tribina OO SDA Tuzla“ Žena u politici i javnom životu“ : Zastupljenost žena u bh.političkom životu je nedostatna

 

Općinski odbor SDA Tuzla u okviru projekta „ Žena u centru podrške i prevencije u zajednici”, u saradnji sa Asocijacijom žena SDA Tuzla, organizovao je tribinu u BKC-u pod nazivom „Žena u politici i javnom životu”, sa posebnim osvrtom na mjesto i ulogu žene u ostvarenju cilja Zdravlje u svim politikama. Uvodničari su bile dr. Nermina Kapetanović – poslanik u Domu naroda BiH i predsjednica povjereništva Asocijacije žena SDA BiH, Senija Bubić bivša ministrica u Vladi TK iz reda SDA , mr.sc. prim.dr. Nermina Mehinović – koordinatorica projekta i mr.sc. Enisa Žunić, predsjednica Asocijacije žena OO SDA Tuzla.

tribinaazsda039
Na samom početku skup je u ime Izvršnog odbora SDA Tuzla pozdravio potpredsjednik OO SDA Tuzla prim.dr. Mirsad Malohodžić, iskazavši podršku i zahvalnost organizatorima ovog događaja.

Koordinatorica projekta „ Žena u centru podrške i prevencije u zajednici” mr.sc.prim.dr. Nermina Mehinović govorila je o ulozi žene u zdravstvenim politikama i aktivnostima koje se u tom kontekstu dešavaju od najnižeg do najvišeg nivoa vlasti. „ Žena ima dvojaku ulogu i kroz ovaj projekat ona može tu svoju ulogu da ostvari radom promotivnih aktivnosti, ali i aktivnosti prevencije. Takođe tu može da se priprema i za izazove pravog političkog djelovanja koje zahtijeva vrlo jaku i odgovornu ženu. „

tribinaazsda025
Druge učesnice tribine govorile su o zastupljenosti žene u organima zakonodavne i izvršne vlasti.

„Nedostatak žena u društveno-političkom, uopšte u javnom životu u BiH, za posljednicu ima i ovako nesređeno stanje. Žene se puno lakše dogovaraju, praktičnije su i efikasnije u određenim poslovima. Sa ove tribine želim pozvati žene da se u što većem broju uključe u javni život, da hrabro apliciraju na rukovodeća mjesta sa kojih mogu donositi odluke. Mi u društvu nismo mnogo učinili kada je u pitanju stvaranje preduslova da bi žena, pored onoga što je majka, domaćica, supruga itd., imala dovoljno vremena da iskaže svoj društveni angažman „ – kazala je bivša ministrica u Vladi Tuzlanskog kantona iz reda SDA, Senija Bubić.


Dr.Nermina Kapetanović poslanik u Domu naroda BiH smatra da je zastupljenost žena u bosanskohercegovačkom političkom životu nedostatna, ispod granice dostojanstva. Kao predsjednica povjereništva Asocijacije žena SDA BiH iskazala je punu podršku projektu „ Žena u centru podrške i prevencije u zajednici”, upravo zbog njegovih ciljeva i onoga na šta se sve fokusira. „ Mislim da treba imati proaktivan odnos prema pacijentima i raditi na podizanju nivoa svijesti vezano za očuvanje njihovog zdravlja. Zdrava žena može učestvovati u političkom životu i ovaj projekat je vrijedan svake pohvale. Inače, Asocijacija žena SDA svojim aktivnostima pokušava da priđe građanima Bosne i Hercegovine, da ukaže na značaj očuvanja zdravlja, da bh.građaninu objasni značaj političkog angažovanja jer politička pasivnost uistinu ne dovodi do izbora onih najboljih koji će nas predstavljati. Nizom tribina širom BiH, koje su zdravstveno-edukativnog do političkog karaktera, mi nastojimo da podignemo svijest građana Bosne i Hercegovine za sva važna pitanja. Tribine su uvijek izuzetno dobro posjećene što govori da u tome i uspijevamo” – istakla je dr. Nermina Kapetanović.

tribinaazsda028
„Ovo je vrlo aktuelna tema, nameće nam se mnogo pitanja i tribinom smo podstakli ljude na razmišljanje kolika je uloga žena u politici. Kao predsjednica Asocijacije žena OO SDA Tuzla apeliram na žene da se više bave politikom” – poručila je mr.sc. Enisa Žunić.

Učešće u tribini svojim je diskusijama uzeo veliki broj prisutnih građana.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla