Stavovi i diskusije vijećnika SDA u Opštinskom vijeću Tuzla o kreditnom zaduženju Opštine Tuzla

vijecnicisda001

Stavovi i diskusije vijećnika SDA u Opštinskom vijeću Tuzla o kreditnom zaduženju Opštine Tuzla

 Predsjednik Kluba vijećnika SDA u Opštinskom vijeću Tuzla, dr. Mirsad Malohodžić:

36vijeceslike009Imamo GAP projekat koji kaže da je za želje i potrebe građana Tuzle kako bi se  riješili komunalni problemi potrebno trideset miliona konvertibilnih maraka . Ovdje je cifra od pet miliona KM-a, znači otprilike šestina tih problema bi mogla biti riješena. Ovo je vrlo ozbiljna tema i naš Klub je imao tri sastanka pripremajući se za ovu sjednicu, posebno za tačku o kreditnom zaduživanju Opštine Tuzla. Bili bismo sretni da smo imali mudrosti pa napravili javnu raspravu barem petnaset dana po mjesnim zajednicama, pa nekako da nam građani pomognu u toj odluci. Ali, šta je, tu je. Ostaje nam sat dva i nas tridesetak da o tome nešto kažemo.
Dakle, što se tiče kredita, on nije sporan. Uslovi su odlični i svako od nas da može digao bi takav kredit. Ono što je diskutabilno i prema čemu svi imamo različita gledanja je iznos i procenat zaduženja.  To je tajming kada se uzima kredit, ja neću da vjerujem u to da je ovo izborna kampanja jer mi ozbiljno radimo sve četiri godine. Međutim, možda je bolje da smo kredite dizali kada smo imali Budžet od šezdeset miliona KM-a.
Ovdje je najsporniji odabir prioriteta. Mislim da smo svi ovdje, i građani Tuzle, složni da sjeverna saobraćajnica ne bi trebala da bude sporna. To je jedna opasna ulica kroz koju se odvija najveći dio saobraćaja u gradu. Druga je stvar koliko ćemo je puta zbog tonjenja morati rekonstruisati u budućnosti. Takođe, slivne odnosno otpadne vode sa Trnovca gdje ima najveći broj klizišta moraju se kvalitetno riješiti. Nekako su sjeverna saobraćajnica i te vode u zajedničkom kontekstu. Što se tiče parkova (Tušanjskog i Centralnog), tu je bilo nesporazuma i došao je amandman koji to pojašnjava. Meni su npr. građani MZ Tušanj rekli da bi oni voljeli da im se ta ulica kvalitetno asfaltira i osvijetli.
Ono što mi kao Klub hoćemo da sugerišemo izvršnoj vlasti je da proba razriješiti jedan zaista veliki komunalni problem, a to je toplifikacija privatnih stambenih objekata u južnim i sjevernim padinama Tuzle. Ako treba, predlažemo da se i za to uzme kredit pa da se ono što je u Programu predviđeno za tri godine u vezi sa rješavanjem tog problema, riješi za jednu godinu. Mnogi naši građani zbog teškog ekonomskog stanja troše najjeftiniji lignit sa najviše sumpora. Tuzla nam je toliko zagađena da će građanima sve više obolijevati disajni organi. Zato apelujem na izvršnu vlast da ozbiljno razmotri mogućnost rješavanja problema grijanja. Jedno od mogućih rješenja su podstanice.
Čuli smo podatak da su voda i kanalizacija prioritet, i o tome takođe treba razmišljati. Što se tiče trećeg jezera i kupališta, Klub SDA nema ništa protiv. Mi smo u izbornoj kampanji prije tri godine imali plan da se u istočnom i zapadnom dijelu grada rade tzv. ljetna kupališta. Drago nam je da će objekat koji se pravi na mjestu bivšeg hotela Bristol riješiti pitanje zimskog bazena. Još jednom bih ipak zamolio da se proba riješiti poboljšanje toplifikacije. Molimo da svi oni koji odlučuju stvarno shvate prave prioritete i da nam pomognu izvješćima iz mjesnih zajednica, ne sastancima u deset ujutro, nego u četiri popodne kada građani mogu prisustvovati u što većem broju. Možda ne bi bilo loše da smo sada imali priliku vidjeti neku prezentaciju kako će nam ti projekti izgledati da bi nam bilo jasnije, ali valjda će nam u narednim godinama biti bolje.

Vijećnik SDA Sabahudin Imamović:

36vijeceslike017Nisam protiv razvoja Tuzle i smatram kredit kao jedan normalni način da se finansiraju projekti, ali sam protiv rasipništva. Mislim da je razlog što naši političari često povlače loše poteze taj četverogodišnji mandat. U takvom mandatu se parcijalno radi i bez kontinuiteta. Ne mogu podržati ovu Odluku zato što projekti koji su uvršteni da se finansiraju ne odgovoraju suštinskim potrebama građana opštine Tuzla, kao što je razvoj vrelovodne, kanalizacione i vodovodne mreže i izgradnja igrališta.

Vijećnik SDA Osman Kozlić:

36vijeceslike021Na osnovu svega onoga što sam ovdje pomno slušao, može se reći da svi želimo isto, samo to različito kažemo. Svi znamo da se sjeverna saobraćajnica treba riješiti. Svako od nas tridesetak ovdje prisutnih može nabrojati različite prioritete. Da budem iskren, ja da sam na mjestu načelnika uzeo bih kredit od deset miliona kako bi se riješilo ovo što je predviđeno, ali i još mnogo toga drugog. Činjenica je dakle da se sjeverna saobraćajnica treba riješiti, da treba da imamo ljepše parkove i mjesta gdje možemo izaći.  Do skora se u Tuzli nije imalo gdje izaći, sada ima i kada se sve ovo planirano uradi takvih mjesta će biti još više.  Podržavam takođe i izgradnju spomenika kulture kralju Tvrtku bez obzira koliko to koštalo i smatram da u takve stvari trebamo i moramo ulagati. Mišljenja sam da prvenstveno GAP projekat treba pratiti u skladu sa našim mogućnostima.

36vijeceslike006

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla