Skupština TK usvojila Nacrt budžeta za 2019. godinu u iznosu od 392,5 miliona KM

2102 skupstinatk

Skupština TK usvojila Nacrt budžeta za 2019. godinu u iznosu od 392,5 miliona KM


Poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona jednoglasno su usvojili Nacrt budžeta TK za 2019. godinu. Prema ovom Nacrtu, budžet iznosi nešto više od 392 miliona KM.

U strukturi ukupnih prihoda, primitaka i finansiranja, najveći dio se odnosi na prihode od poreza, gdje je najveće učešće prihoda od indirektnih poreza, poreza na dobit i poreza na dohodak, zajedno sa zaostalim uplatama poreza na plaću.

S druge strane rashodi su planirani u iznosu od 392.141.418,00 KM, što je za 1,96% više u odnosu na Budžet za 2018. godinu.

Poslanici su jednoglasno usvojili i Nacrt zakona o izvršenju Budžeta TK za 2019. godinu.

Rok za javnu raspravu je petnaest dana.