Skupština TK usvojila Budžet od 405 miliona KM

received 1453582588130558

Skupština TK usvojila Budžet od 405 miliona KM

Poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona danas su usvojili kantonalni budžet za 2019. godinu u iznosu od 405 miliona maraka koji je za 21 milion veći od prošlogodišnjeg.

Budžet ne donosi značajne promjene u odnosu na prethodne godine, a većinski dio rashoda odnosi se na plaće budžetskih korisnika kojih je u TK oko 10 000.

Poslanici SDA su tražili da se uradi i rebalans budžeta u narednih 100 dana što je i prihvaćeno.

Tokom sjednice Skupštine pojedini zastupnici su uložili i amandmane. Amandmani nisu prihvaćeni.


Ovo su amandmani koje je uložila zastupnica Kluba poslanika SDA Zumra Begić:

Amandman I

Ministarstvo obrazovanja i nauke

Visoko obrazovanje

Neophodno je povećati iznos sredstava za nauku, razdjeljak 24 glava 01 potrošačko mjesto 0019 – Nauka, predviđena sredstva u iznosu od 160.683,00 KM su nedostatna za ostvarenje bilo kakvih značajnijih naučnih rezultata. Povećati iznos na 300.000,00 KM

Amandman II

Povećati predviđena sredstva za ulaganje u izgradnju Kampusa Univerziteta u Tuzli, predviđena sredstva su nedovoljna za bilo kakva strateška ulaganja, koja bi omogućila povećanje učioničkog i laboratorijskog prostora u Kampusu sa ciljem preseljenja nekog od fakulteta Univerziteta u Kampus.

Izdvajanja za kapitalne investicije u Tuzlanskom kantonu za 2019. godinu u dijelu za izdvajanja za Kampus Univerziteta u Tuzli povećati na 1.000.000,00 KM

Amandman III

Povećanje sredstava za nabavku materijala i sitnog inventara i izdaci za tekuće održavanje, razdjeljak 24, glava 02, neophodno je raditi na promicanju zdravlja i higijensko sanitarnih mjera u srednjim školama TK-a. Predviđena sredstva su izuzetno mala i ne garantiraju održivost kvaliteta higijena u obrazovnim ustanovama tokom cijele školske godine. Sredstva je neophodno povećati i da se ista ravnomjerno rasporede spram broja učenika u osnovnim i srednjim školama.

Ministarstvo kulture sporta i mladih

Amandman IV

Da se u budžetu planiraju sredstva za dovršetak zgrade Muzeja Istočne Bosne na kapitalnim izdacima iu Budzeta 32 02 0002 821600 – Rekonstrukcija i investicijsko održavanje u iznosu od 500.000,00 KM.

Za dovršetak započetog krila zgrade Muzeja Istočne Bosne potrebno je oko 500.000 KM. U okviru tog krila bi se napravila dva izložbena paviljona čime bi se stvorili uslovi za formiranje stalne muzejske zbirke za period Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.

OBRAZLOŽENJE:

Od kraja rata 1995. godine jako je izražen problem kvalitetnog zbrinjavanja i stavljanja u funkciju ukupnog naslijeđa koje je imao Drugi korpus Armije Bosne i Hercegovine, pojedine brigade i druge jedinice, tako da je ukupno naslijeđe pa i muzejsko Drugog korpusa i njegovih brigada prepušteno stradanju i zaboravu.

Sljedbenik Drugog korpusa pa i cijele Armije BiH je Drugi pješadijski (rendžerski) puk Oružanih snaga BiH. Središte ovog puka je na Dubravama kod Tuzle. U kasarni na Dobravama postoji spomen soba Drugog korpusa, ali je praktično nedostupna široj javnosti, a naročito turistima iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine i inostranstva.

Postavka bi imala za cilj da na ilustrativan način predstavi vojni i civilni život na prostoru Tuzlanskog kantona tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ovom postavkom bi se dao doprinos u sprječavanju pokušaja revizije ratnih događaja i karaktera samog rata, perioda koji mlađe generacije ne pamte.

Postavku bi činili:

–  dokumenti, fotografije, zapisi, trodimenzionalni predmeti i oružje iz perioda odbrane od agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992-95.

– sve ono što oslikava život boraca u zoni dejstva Drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i na ratištima širom Bosne i Hercegovine gdje su učestvovale jedinice Drugog korpusa u periodu Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995,

– funkcionisanje privrede, civilne zaštite, zdravstvenog, obrazovnog i kulturnog sektora, udruženja građana, humanitarnih organizacija, sportskih klubova i svih drugih subjekata u ratnom periodu.