Skupština TK usvojila Budžet od 405 miliona KM

received 1453582588130558

Skupština TK usvojila Budžet od 405 miliona KM

Dijeljenje

Poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona danas su usvojili kantonalni budžet za 2019. godinu u iznosu od 405 miliona maraka koji je za 21 milion veći od prošlogodišnjeg.

Budžet ne donosi značajne promjene u odnosu na prethodne godine, a većinski dio rashoda odnosi se na plaće budžetskih korisnika kojih je u TK oko 10 000.

Poslanici SDA su tražili da se uradi i rebalans budžeta u narednih 100 dana što je i prihvaćeno.

Tokom sjednice Skupštine pojedini zastupnici su uložili i amandmane. Amandmani nisu prihvaćeni.


Ovo su amandmani koje je uložila zastupnica Kluba poslanika SDA Zumra Begić:

Amandman I

Ministarstvo obrazovanja i nauke

Visoko obrazovanje

Neophodno je povećati iznos sredstava za nauku, razdjeljak 24 glava 01 potrošačko mjesto 0019 – Nauka, predviđena sredstva u iznosu od 160.683,00 KM su nedostatna za ostvarenje bilo kakvih značajnijih naučnih rezultata. Povećati iznos na 300.000,00 KM

Amandman II

Povećati predviđena sredstva za ulaganje u izgradnju Kampusa Univerziteta u Tuzli, predviđena sredstva su nedovoljna za bilo kakva strateška ulaganja, koja bi omogućila povećanje učioničkog i laboratorijskog prostora u Kampusu sa ciljem preseljenja nekog od fakulteta Univerziteta u Kampus.

Izdvajanja za kapitalne investicije u Tuzlanskom kantonu za 2019. godinu u dijelu za izdvajanja za Kampus Univerziteta u Tuzli povećati na 1.000.000,00 KM

Amandman III

Povećanje sredstava za nabavku materijala i sitnog inventara i izdaci za tekuće održavanje, razdjeljak 24, glava 02, neophodno je raditi na promicanju zdravlja i higijensko sanitarnih mjera u srednjim školama TK-a. Predviđena sredstva su izuzetno mala i ne garantiraju održivost kvaliteta higijena u obrazovnim ustanovama tokom cijele školske godine. Sredstva je neophodno povećati i da se ista ravnomjerno rasporede spram broja učenika u osnovnim i srednjim školama.

Ministarstvo kulture sporta i mladih

Amandman IV

Da se u budžetu planiraju sredstva za dovršetak zgrade Muzeja Istočne Bosne na kapitalnim izdacima iu Budzeta 32 02 0002 821600 – Rekonstrukcija i investicijsko održavanje u iznosu od 500.000,00 KM.

Za dovršetak započetog krila zgrade Muzeja Istočne Bosne potrebno je oko 500.000 KM. U okviru tog krila bi se napravila dva izložbena paviljona čime bi se stvorili uslovi za formiranje stalne muzejske zbirke za period Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.

OBRAZLOŽENJE:

Od kraja rata 1995. godine jako je izražen problem kvalitetnog zbrinjavanja i stavljanja u funkciju ukupnog naslijeđa koje je imao Drugi korpus Armije Bosne i Hercegovine, pojedine brigade i druge jedinice, tako da je ukupno naslijeđe pa i muzejsko Drugog korpusa i njegovih brigada prepušteno stradanju i zaboravu.

Sljedbenik Drugog korpusa pa i cijele Armije BiH je Drugi pješadijski (rendžerski) puk Oružanih snaga BiH. Središte ovog puka je na Dubravama kod Tuzle. U kasarni na Dobravama postoji spomen soba Drugog korpusa, ali je praktično nedostupna široj javnosti, a naročito turistima iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine i inostranstva.

Postavka bi imala za cilj da na ilustrativan način predstavi vojni i civilni život na prostoru Tuzlanskog kantona tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ovom postavkom bi se dao doprinos u sprječavanju pokušaja revizije ratnih događaja i karaktera samog rata, perioda koji mlađe generacije ne pamte.

Postavku bi činili:

–  dokumenti, fotografije, zapisi, trodimenzionalni predmeti i oružje iz perioda odbrane od agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992-95.

– sve ono što oslikava život boraca u zoni dejstva Drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i na ratištima širom Bosne i Hercegovine gdje su učestvovale jedinice Drugog korpusa u periodu Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995,

– funkcionisanje privrede, civilne zaštite, zdravstvenog, obrazovnog i kulturnog sektora, udruženja građana, humanitarnih organizacija, sportskih klubova i svih drugih subjekata u ratnom periodu.