SDP-ov zakon o policiji povratak u komunistički režim

sorensen

SDP-ov zakon o policiji povratak u komunistički režim

 

 

Tihić i Sorensen složili su se kako je neophodno što prije postići napredak u ovom procesu i pokazati da je u Bosni i Hercegovini donošenje odluka došlo u novu, evropsku fazu. Za podnošenje aplikacije za kandidatski status potrebno je da stupi na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. To konkretno znači da je neophodno u što kraćem roku donijeti zakone o popisu stanovništva i državnoj pomoći, te uložiti kredibilan napor za implementaciju presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić – Finci.

Tihić je kazao da su Političkim sporazumom predsjednika šest političkih stranaka od 28. decembra 2011. godine jasno definirani principi za rješavanje ovih pitanja te da bi implementacija Sporazuma trebalo da uslijedi u najskorije vrijeme. Govoreći o provođenju presude Sejdić – Finci, predsjednik SDA je istakao kako je potrebno uložiti dodatni napor kako bi bila riješena suština ovog problema, a to je ravnopravnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Fondovi IPA za 2012. i 2013. godinu koja iznose oko 200 miliona EURA, te Koridor 5c također su važna pitanja čijom će implementacijom biti omogućen ekonomski progres Bosne i Hercegovine.

Predsjednik SDA iskazao je zabrinutost zbog insistiranja na izmjenama i dopuna zakona o unutarnjim poslovima sa ciljem da se policija stavi pod punu političku kontrolu. Ukoliko ovakve izmjene budu usvojene, rekao je on, to bi bio povratak u vrijeme komunizma kada su izričito Centralni i općinski komiteti imenovali i razrješavali policijske zvaničnike kojima su samo oni davali naloge za procesuiranje ili neprocesuiranje krivičnih djela.

sda.ba