SDA Tuzla isključila iz članstva privatne vijećnike, glasali protiv pomoći djeci oboljeloj od dijabetesa

SDA Tuzla isključila iz članstva privatne vijećnike, glasali protiv pomoći djeci oboljeloj od dijabetesa

Na osnovu članova 25. i 114. Statuta SDA, Izvršni odbor GO SDA Tuzla je na 4. hitnoj  telefonskoj sjednici Izvršnog odbora GO SDA Tuzla, koja je održana 07. 05. 2021. godine donio Odluku o isključenju iz članstva Stranke demokratske akcije vijećnika Ćerima Rastodera, Nusreta Muminovića, Šefika Husića i vijećnice Medine Lolić. Takođe, na osnovu članova 22. i 114. Statuta SDA, Izvršni odbor GO SDA Tuzla je na istoj sjednici donio i Odluku o brisanju iz evidencije članstva Stranke demokratske akcije Smaje Mandžića.

Tim povodom Gradski odbor SDA Tuzla se oglasio saopštenjem za javnost:

 

Obavještavamo građane Tuzle da će naš glas ostati podjednako snažan, a naši stavovi podjednako jasni i beskompromisni i u interesu građana kao i da smo u punom sastavu.

 Organi Gradskog odbora Stranke demokratske akcije u Tuzli su, bili primorani nakon višestrukih pokušaja uspostavljanja produktivnog dijaloga, a u skladu sa statutarnim odredbama Stranke demokratske akcije BiH, isključiti iz članstva grupu od četiri vijećnika u Gradskom vijeću Tuzla: Šefika Husića, Nusreta Muminovića, Medinu Lolić i Ćerima Rastodera.

Oni su od samog preuzimanja mandata djelovali suprotno odlukama i zaključcima Izvršnog odbora GO SDA Tuzla nanoseći veliku štetu  Stranci demokratske akcije, ali i svim građanima Tuzle.

Takvo djelovanje kulminiralo je glasanjem na prvoj vanrednoj sjednici GV Tuzla, kada je ova grupa vijećnika, suprotno stavu SDA Tuzla, dala podršku amandmanu vladajuće većine i gradonačelnika da iz Budžeta Grada “izbace” sredstva namijenjena udruženju Novi Horizonti za pomoć djeci oboljeloj od dijabetesa. Time je narušen ugled Stranke demokratske akcije, ali je i obesmišljena bilo kakva veza Stranke sa ovim vijećnicima.

Postalo je jasno da ovi vijećnici  rade isključivo u svom interesu i interesu pojedinaca te da su u stvarnosti dio vladajuće većine koju neprincipijelno i suprotno osnovnim načelima parlamentarne demokratije okuplja gradonačelnik da bi lakše  ostvarivao svoju autokratsku vladavinu u Tuzli.

Nažalost, nemoguće je ove mandate vratiti građanima koji su na izborima svoj glas dali primarno Stranci demokratske akcije, a tek sekundarno pojedincima – sa stranačke liste.  Međutim, Gradski odbor SDA će u narednom periodu u punom kapacitetu, sukladno izbornom rezultatu i činjenici da smo druga stranka po osvojenom broju glasova, ostvarivati svoju ulogu u upravljanju našim gradom. Naš glas će ostati podjednako snažan, a naši stavovi podjednako jasni i beskompromisni i u interesu građana Tuzle kao i da smo u punom sastavu. U tom smislu pozivamo gradonačelnika i većinu u Gradskom vijeću da poštuju Statut i poslovnik Grada Tuzle i omoguće GO SDA Tuzla da participira u radu svih radnih tijela i savjeta u MZ u skladu sa ostvarenim izbornim rezultatom. To bi bio najvjerodostojniji dokaz da vladajuća politička većina ne samo da podržava princip pravne države nego i poštuje svoje građane i njihovu volju.

Naš rad i glavne smjernice političkog djelovati  u GV Tuzla će i u budućnosti biti briga za javno i opće dobro. U tom smislu SDA će nastaviti djelovati u Gradskom vijeću preko svog vijećnika prof.dr. Zijaha Rifatbegovića, kao konstruktivna opozicija.

Gradski odbor SDA Tuzla izražava zahvalnost građanima koji su prepoznali rad i djelovanje u prethodnom periodu, te su nam dali podršku na različite načine.