SDA TK – Saopštenje za javnost: Budžet Tuzlanskog kantona usvojen je suprotno zakonskim odredbama

askupsrina121

SDA TK – Saopštenje za javnost: Budžet Tuzlanskog kantona usvojen je suprotno zakonskim odredbama

Budžet Tuzlanskog kantona usvojen je suprotno zakonskim odredbama.
Naime,
– planiran je i urađen suprotno uputama Fiskalnog vijeća Federacije BiH,

– usvojen je bez podrške sindikalnih organizacija koje su partneri Vladi TK-a,

– usvojen je bez podrške Socijalno ekonomskog vijeća.

– na Vladi izostala podrška ministrice finansija iz SDP-a .

Očito je da je Budžet Tuzlanskog kantona za 2014. godinu u iznosu od 495 miliona KM, usvojen kako bi zadovoljio apetite SDP-a i aktuelne Vlade.
Usvojeni Budžet u kome je u startu planirano 109 miliona deficita, govori o tome da se radi o predizbornom Budžetu koalicionih partnera.Šta aktuelna Vlada TK-a predvođena SDP-om i njegovim koalicionim partnerima, sa Budžetom koji je potrošački bez razvojnih programa, nudi:
– gradjanima TK-a od kojih je 100.400 nezaposlenih
– privredi TK-a koja je u velikim problemima,
– preduzećima kao što su: Konjuh Živinice, Dita Tuzla, Polihem, TTU, Livnica čelika, Aida, Fabrika za preradu voća i povrća Čelić i drugima,
– šta nudi radnicima kojima nije uvezan radni staž, a stekli su uslove za penziju….

SDP-ova Vlada TK-a nema, ne zna, niti želi da da odgovor za zaustavljanje:
– pada ekonomske moći,
– gubljenja radnih mjesta,
– kašnjenje plata, toplog obroka,
– opstrukcije dječijeg doplatka, prijevoza učenika i budžetskih korisnika,
– opstrukcije isplaćivanja obaveza boračkim organizacijama,
– opstrukcije isplaćivanja obaveza majkama porodiljama, socijalnim kategorijama, komisiji za polaganje vozačkih ispita za 2012. i 2013.god.
– opstrukcije poticaja primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, namjenskih sredstava prema općinama TK-a. itd.

Podsjećamo SDP i Premijera Vlade TK-a Seada Čauševića da u Budžetima koje je planirao do sada pa i u Budžetu za 2014. godinu nije planirao sredstva za brza i bolja radna mjesta kako je to govorio u svom ekspozeu kada je imenovan za Premijera Vlade TK-a, a ni za predizbornu parolu “Posao za čovjeka”.
Gospodine Premijeru gdje je posao za armiju nezaposlenih? Gdje je Čovjek? Gdje je privreda TK-a?
Odgovor samo vi znate gospodine Čauseviću !

Kantonalni odbor SDA Tuzlanskog kantona
-Klub poslanika SDA u Skupstini TK-a