SDA protiv kreditnog zaduženja Grada Tuzle : Hladnokrvno i loše se troši novac građana, projekti su poredani bez kriterija

1111

SDA protiv kreditnog zaduženja Grada Tuzle : Hladnokrvno i loše se troši novac građana, projekti su poredani bez kriterija

Dijeljenje

Gradsko vijeće grada Tuzle danas je većinom glasova usvojilo Odluku o kreditnom zaduženju Grada Tuzla u iznosu od 5.5 miliona konvertibilnih maraka, a s ciljem realizacije 12 infrastrukturnih projekata od kojih su neki : rekonstrukcija ulice Vukovarska, izgradnja i rekonstrukcija cesta Tušanj – Mandići, Mramor, Husino – Kiseljak,  rekonstrukcija Gradske ulice u Tuzli, zatim dijela ulice Alije Izetbegovića, te dijela ulice ZAVNOBiH-a, most koji bi spojio naselja Bulevar i Stupine, izgradnja ceste u Gornjoj Tuzli pored reguliranog dijela rijeke Jale, izgradnja biciklističke staze na potezu Sjenjak-Hotel Tuzla, rekonstrukcija ulice Albina i Franje Herljevića u naselju Slatina i dr. Rok otplate kredita je do 10 godina, fiksna kamatna stopa od 4,5 posto na godišnjem nivou, a troškovi obrade kredita od 1 posto. Vijećnici SDA su uz HDZ i SBB glasali protiv ove Odluke.


– Odluku o kreditnom zaduženju smo trebali razmatrati u obliku Nacrta jer je evidentno da se radi o lošoj Odluci. Hladnokrvno i loše se troši novac građana. Iako smo principijelno protiv kreditnog zaduženja, ranije smo na to pristali da bi se finansirali projekti koji se godinama ne uspijevaju realizovati zato što nema novca. Dakle nemamo novca, a projekata imamo dovoljno.A gdje su ti projekti? U Programu kapitalnih investicija na koji se trebalo osloniti prilikom izrade ove Odluke i realizovati one projekte koji se ne realizuju zato što nismo imali novca. Odluka o kreditnom zaduživanju treba da bude samo način da se dobije novac. Ovdje je neko poredao projekte bez ikakvog kriterija. Najviše komunalnih problema je u prigradskim naseljima pa bi omjer ulaganja trebao biti jednak. Želimo da se sredstva utroše za suštinske potrebe. O ovom projektima se trebala izjasniti GAP komisija i oni su morali biti poredani u skladu sa Programom kapitalnih investicija. Zato SDA neće glasati za ovu Odluku. Ovdje nije važan ni Mramor, ni Kiseljak…Suština je u prioritetima. Važniji je asfaltiran put od mosta na Bulevaru. Na neozbiljan način trošite 5,5 miliona KM-a. Oni pripadaju svim građanima Tuzle i nemate pravo da se odnosite prema tome na taj način – poručio je predsjednik Kluba SDA Tuzla Sabahudin Imamović većini u Gradskom vijeću.

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla su razmatrali i usvojili Odluku o izmjeni i dopuni budžeta Grada za period 01.01.-31.12.2015. godine. U ovoj Odluci zabilježeno je povećanje planiranih prihoda utvrđenim budžetom za ovu godinu, i to za 1.125.000 KM. Na rast prihoda najviše je uticala pojačana uplata prihoda po osnovu PDV-a, zatim prihoda po osnovu poreza na dohodak, te prihoda od poreza na promet nepokretnosti.

SDA nije podržala ovaj rebalans.

– Odluku o izmjenama i dopunama budžeta nismo podržali jer nam se nije dozvolilo da učestvujemo u njegovom kreiranju niti na simboličan način jer nijedan naš amandman nije prihvaćen. Drago nam je da se rebalans budžeta vrši zbog povećanja prihoda – kazao je predsjednik Kluba vijećnika SDA Sabahudin Imamović.

Usvojen je Nacrt Regulacionog plana prostorne cjeline ˝Grabov potok˝, kao i Odluka o njegovom provođenju.

11112
Pitanja i inicijative vijećnika SDA Tuzla

 

Vijećnik SDA Edin Haračić je na sjednici Gradskog vijeća podnio

Inicijativu za energetski efikasan grad 

Obrazloženje :

U gradu Tuzli je još uvijek u upotrebi rasvjeta koja je zbog višedecenijskog korištenja podložna čestim kvarovima što rezultira slabim osvjetljenjem gradskih ulica i kvartova grada.
Već duže vremena na pojedinim mjestima u gradu postoji tzv. led rasvjeta koja osvjetljava ulice grada puno bolje naspram postojeće, a također u finansijskom smislu predstavlja uštedu naspram postojećih rasvjetnih grla i sijalica.
Ono što je također uočljivo je da postojeća rasvjeta u naseljima gdje su postavljeni niži rasvjetni stubovi nema efekta zbog prisustva velikog broja stabala, što sasvim sigurno utiče na smanjenu vidljivost na ulicama te na saobraćajnu bezbjednost kao i povećan broj krivičnih dijela krađe, nasilništva i sl.
Pored toga što je neophodno sačiniti plan potkresavanja svih drvoreda u gradu, neophodno je predvidjeti i zamjenu nižih rasvjetih stubova u cilju veće i šire osvijetljenosti ulica i kvartova. Stoga je potrebno u budžetu grada Tuzle na poziciji rasvjete predvidjeti značajnija finansijska sredstva za realizaciju jednog ovakvog projekta što će za vrlo kratko vrijeme rezultirati velikim uštedama.
Pozivam prvenstveno stručna lica Službe za komunalne djelatnosti Grada Tuzle da se očituju o pozitivnim efektima realizacije ovog projekta, a da Gradonačelnik i vijećnici Gradskog vijeća također pruže podršku.

Vijećnik Mirsad Malohodžić postavio je vijećničko pitanje : Zašto ste prestali kažnjavati vozače vozila parkiranih na trotoarima?

Obrazloženje :

Svjedoci smo posljednjih mjeseci da vozači nekažnjeno parkiraju svoja vozila na trotoarima i tako onemogućavaju kretanje pješaka koji moraju sići na kolovoznu traku da bi zaobišli parkirana vozila i tako ugrožavaju saobraćaj i svoj život.
Naši trotoari su uski, neravni zbog žila od starog drveća, sa dosta rupa tako da je kretanje pješaka po njima otežano i bez parkiranih vozila, a naročito kada su ta vozila parkirana na nepropisnom mjestu.
Navedeni problem (parkiranih vozila na trotoarima) naročito je evidentan prilikom sniježnih padavima kada mali traktori sa grtalicom ne mogu očistiti trotoare od parkiranih vozila.
Nepropisno parkirana vozila nalaze se blizu pijaca, restorana (Pivara Tuzla), prodavnica (kod Zvijezde), autoškole u Šestoj bosanskoj, Džafer mahali (Jahorina osiguranje), Direkcije Telecoma Tuzla, Gradske uprave, Elektro-Tuzla u Rudarskoj ulici i u svim prometnim ulicama gdje nisu postavljeni stubići ili betonske polulopte.
Stoga predlažem da se organizuje rigorozna akcija kažnjavanja nesavjesnih vozača koja bi bila kontinuirana i trajala duži vremenski period dok se ne postigne cilj (nesmetano kretanje pješaka trotoarima).
Sprovođenjem ove neophodne akcije spriječili bi povrede i lomove kostiju naših starijih i ostalih sugrađana.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla