SDA pozdravlja usvajanje mehanizma koordinacije

SDA-logo-slider-400x189

SDA pozdravlja usvajanje mehanizma koordinacije

Dijeljenje


Stranka demokratske akcije (SDA) pozdravlja jednoglasno usvajanje mehanizma koordinacije od strane Vijeća ministara BiH čime je ispunjen jedan od najvažnijih uslova za Aplikaciju za članstvo u EU.

Vijeće ministara BiH je uspjelo naći mjeru s obzirom na komplikovanu ustavnu strukturu BiH s jedne strane, i s druge strane potrebu funkcionalnog mehanizma koordinacije koji ne bi bio smetnja na putu evropskih integracija. Kretanje ka članstvu u Evropsku Uniju je složen i zahtjevan proces. Na tom putu će biti potrebna nesporna politička volja i spremnost svih na kompromise i stalno poboljšanje svih segmenata ovog procesa. To podrazumijeva i poboljšanje mehanizma koordinacije prihvatanjem svih korisnih sugestija.

Usvajanje Reformske agende i početak njene uspješne provedbe i na nivou BiH i na nivou entiteta uslijedilo je nakon istrajnog zalaganja Predsjedavajućeg i svih ministara u Vijeću ministara BiH. Upravo je to primjer koji treba slijediti povodom usvajanja mehanizma koordinacije.

sda.ba