SDA pozdravlja novi pristup EU prema BiH

sarajlic-nema-podjela-niti-borbe-za-celnu-poziciju-sda-400x215

SDA pozdravlja novi pristup EU prema BiH

SDA pozdravlja novi pristup EU prema BiH u procesu pridruživanja naše zemlje toj asocijaciji. Samo odgovornim i ozbiljnim pristupom Evropske komisije, te odgovornim i ozbiljnim pristupom domaćih snaga moguće je prekinuti višegodišnji zastoj Bosne i Hercegovine na putu prema euroatlantskim integracijama.

Sastanak ministara vanjskih poslova u Luksemburgu potvrdio je ranije najavljivani novi pristup EU prema BiH, koji će se zasnivati na ekonomskim i socijalnim pitanjima, te borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije.

Izražavamo zadovoljstvo opredijeljenošću zemalja Evropske unije koje nastavljaju podržavati teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i koje osuđuju neprihvatljive secesionističke retorike u našoj zemlji.

Ponovljena je poruka da je BiH država i da samo ona može biti članica EU, odnosno da je jedini subjekt koji će voditi pregovore sa Unijom. Bosni i Hercegovini je potrebna pojačana vašingtonsko – briselska inicijativa kako bi se BiH pokrenula iz trenutnog zastoja i ostvarila napredak na EU putu.

To je moguće ostvariti uz ozbiljniji i aktivniji pristup EU, ali i obeshrabrivanjem snaga u BiH koje EU i NATO put pokušavaju zloupotrijebiti za dodatne dezintegracije.

U tom smislu, evropski ministri vanjskih poslova jasno su upozorili da neće proći pokušaji da se implementacija presude “Sejdić – Finci” iskoristi za dodatne podjele unutar BiH, jer to nije cilj presude.

Odmah smanjiti plaće poslanicima i delegatima u PS BiH

SDA smatra da problem visokih plaća u institucijama BiH, posebno pitanje plaća najviših izabranih i imenovanih zvaničnika, bitno opterećuje rad institucija BiH, a pogotovo PS BiH.

Ovo pitanje je potrebno što prije urediti, jer plaće nisu odgovarajuće teškoj ekonomsko-socijalnoj situaciji u BiH .

Građani ovo traže već treći mjesec, ali još uvijek ništa nije učinjeno, iako svi poslanici tvrde da su, navodno, za smanjenje plaća.

Klub poslanika SDA predložio je da se,u skladu sa zahtjevima građana,ali i ranijim inicijativama nekih poslanika, odmah smanje plaće i sve privilegije poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BIH.

Na posljednjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, konačno su pale maske pojedinih stranaka koje nisu bile za to da se taj zakon počne primjenjivati u ovom sazivu.

SDA je glasala protiv skidanja Zakona sa dnevnog reda sjednice. Tražili smo izjašnjavanje o svojim amandmanima i o zakonu. Stranke koje su predložile skidanje s dnevnog reda, kao i zastupnici koji su za to glasali svjesno su izbjegli smanjenje plaća. Nelogično je da se zakon o plaćama dostavlja na mišljenje Vijeću ministara, a poznato im je da se Vijeće ministara o tom zakonu već izjasnilo. SDA smatra da najveća plaća u BiH treba da bude plaća članova Predsjedništva BiH i da iznosi pet prosječnih plaća ili oko 4.200 KM. Sve druge plaće u BiH u svim javnim sektorima bi morale biti niže. Prema prijedlogu SDA ministri i zastupnici državnog nivoa bi imali koeficijent 4,0 i njihova plaća bi iznosila oko 3.300 KM i ne bi primali nikakve paušale. Ovo je sadržaj naših amandmana.Bili smo spremni, za slučaj da budu odbijeni naši amandmani,podržati i izvorni tekst Zakona. Kao što je već rečeno, samo da bi se izbjeglo izjašnjavanje i smanjenje plaća za preko 30%, stvar je kao upućena Vijeću ministara.

SDA će i dalje insistirati da se, kroz izmjene postojećih zakonskih rješenja, plaće poslanicima i delegatima trebaju smanjiti odmah!

Rukovodstvo SDA sve bitne odluke donosi jednoglasno

SDA odbacuje kao zlonamjerne špekulacije pojedinih krugova o navodnim podjelama u Stranci demokratske akcije. Jasno je da to neke rivalske stranke i pojedini lobiji priželjkuju i ne kriju da navijaju za takav scenarij. Boje se snage SDA i njene ubjedljive pobjede na narednim izborima!

U svojim prljavim politikantskim igrama manipuliraju čak i bolešću predsjednika SDA Sulejmana Tihića.

Međutim, na njihovu žalost, podjela u SDA nema, kao ni borbe za čelnu poziciju u Stranci.

Rukovodstvo Stranke radi u punom kapacitetu i predsjednik Tihić je u potpunosti uključen u pripremu i donošenje odluka.

O svim bitnim društvenim i političkim procesima vodi se slobodna i argumentirana unutarstranačka debata.

Sve bitne odluke u najvećoj mjeri donose se jednoglasno.

SDA je najveća, najozbiljnija i najdemokratskija stranka u Bosni i Hercegovini i ona ne djeluje po principu kulta lidera i bespogovornog poslušničkog jednoumlja, kao što je slučaj u većini ostalih bh. partija.

U potpunosti odbacujemo zlonamjerno fabrikovanje špekulacija o nejedinstvu u Kantonalnom odboru SDA Sarajevo.

Uz puno uvažavanje unutarstranačke demokratičnosti, stavovi Kantonalnog odbora SDA Sarajevo o svim bitnim pitanjima su jasni, jedinstveni i u potpunosti korespondiraju sa zaključcima i odlukama Predsjedništva SDA.

Na Konferenciji za medije je govorio Asim Sarajlić, potpredsjednik SDA.

sda.ba