SDA neće podržati budžet institucija BiH

s

SDA neće podržati budžet institucija BiH

 

SDA je opredijeljena za provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Osim ravnopravnosti svih građana BiH, zalažemo se da se riješi i pitanje izbora legitimnih predstavnika hrvatskog naroda, što usložnjava implementaciju presude.

Uz to, smatramo da izbor delegata za Dom naroda treba odražavati princip konstitutivnosti naroda u oba entiteta, te da delegacije iz svakog entiteta moraju imati zastupljene predstavnike svih naroda, kao i tri delegata iz reda ostalih, od kojih dva iz Federacije BiH, a jedan i RS-a.

SDA se zalaže za indirektan izbor članova Predsjedništva BiH koje bi birala Parlamentarna skupština BiH između neposredno izabranih zastupnika, jer jedino na takav način možemo osigurati kako mogućnost izbora člana Predsjedništva predstavnika ostalih, tako i etnički legitimitet svakog drugog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Ostajemo pri stavu da je nezakonit globalni fiskalni okvir za period 2012-2014, prema kojem je planirano zamrzavanje državnog budžeta na nivo 2009. godine, dok je u isto vrijeme predviđen rast entitetskih budžeta.

Pri tome moramo imati u vidu činjenicu da su od 2009. godine, od kada je budžet BiH zamrznut, budžeti entiteta rasli i to RS-a 75 %, a Federacije 50%. Samo u ovoj godini planira se rast budžeta u RS-u za 11%.

Postojeći globalni fiskalni okvir je direktan atak na državu Bosu i Hercegovinu i njene institucije. To će zasigurno negativno utjecati na put Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama.

Ministri SDA u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine danas su glasali PROTIV nacrta budžeta institucija BiH. Neće ga podržati ni bošnjački član Predsjedništva BiH, kao ni poslanici SDA u državnom parlamentu.

Predsjedništvo je od predsjednika Stranke Sulejmana Tihića zatražilo da u razgovoru sa koalicionim partnerima na svim nivoima obustavi primjenu protokola o kadrovskim imenovanjima zbog problema koji su se tim povodom pojavili u implementaciji protokola i funkcioniranju pojedinih javnih institucija.

Imenovan je Glavni operativni izborni štab SDA za predstojeće lokalne izbore koji će voditi potpredsjednik Stranke dr. Sanjin Halimović.

 

sda.ba