SDA izabrala centralne organe stranke, slijede izbori na nižim nivoima

0610 sda

SDA izabrala centralne organe stranke, slijede izbori na nižim nivoima


Na sjednici Glavnog odbora SDA BiH koja je održana u subotu 5. oktobra, izabrano je 17 članova Predsjedništva SDA, i to s dvije liste kandidata. S prve liste s 22 imena, tajnim glasanjem je izabrano devet, dok su preostalih osam članova Predsjedništva izabrani s liste za koju je glasano aklamacijom, a sačinjena je na prijedlog predsjednika SDA.

Na prvoj (široj) listi nalazili su se kandidati koji su u Predsjedništvo birani po broju glasova. Na toj listi bila su 22 kandidata: Selmo Cikotić, Senija Bubić, Senad Bratić, Ramiz Salkić, Dževad Mahmutović, Izet Spahić, Elvir Hadžiomerović, Aljoša Čampara, Esed Kadrić, Aida Obuća, Osman Ćatić, Sedad Dedić, Bisera Turković, Amir Fazlić, Fikret Prevljak, Semir Efendić, Hikmet Hodžić, Salem Marić, Mehmed Memišević, Nermin Mandra, Denijal Tulumović, Refik Lendo i Asim Kamber. 

Ovo je devet kandidata koji su dobiili najveći broj glasova:  Aljoša Čampara (62 glasa), Denijal Tulumović (61 glas), Senad Bratić (53 glasa), Ramiz Salkić (53 glasa), Osman Ćatić (47 glasova), Sedad Dedić (43 glasa), Nermin Mandra (43 glasa), Dževad Mahmutović (38 glasova). Kao deveti član s prve liste izabran je i Elvir Hadžiomerović sa 33 glasa bez obzira što su tri kandidata dobila više glasova, ali je on izabran jer dolazi s područja RS-a.

S druge liste, koju je predložio predsjednik SDA Bakir Izetbegović u Predsjedništvo SDA ušli su aklamacijom Glavnog odbora Čedomir Lukić, Ivica Šarić, Sanjin Kodrić, Admir Mulaosmanović, Emir Hadžihafizbegović, Haris Zahiragić, Alma Čolo i Fadil Novalić.

Na poziciji generalnog sekretara stranke ostao je Halid Genjac.

Predsjednik Glavnog odbora je Šerif Špago, a za zamjenike su izabrani Mirela Mateša, Željko Panić, Alija Tabaković i Jasmina Tokić-Biščević.

Na pres-konferenciji održanoj nakon konstituirajućeg zasjedanja Glavnog odbora, novoizabrani predsjednik tog tijela Šerif Špago je konstatirao da je završen izbor centralnih organa stranke nakon nedavnog sedmog kongresa, kao i da izbori za niže nivoe stranke – kantonalne, regionalne, općinske i mjesne organizacije, treba da budu završeni do 15. januara iduće godine.

Također su usvojeni Poslovnik o radu Glavnog odbora SDA i plan aktivnosti za provođenje izbora na nižim nivoima.