Sastanak Asocijacije ” Fatma ” OO SDA Tuzla

junifatma003

Sastanak Asocijacije ” Fatma ” OO SDA Tuzla

Asocijacija Fatma OO SDA Tuzla održala je u četvrtak 05. juna 2014. godine svoj redovni sastanak u prostorijama Općinskog odbora SDA. Na sastanku je usvojen Izvještaj o radu ” Fatme” OO SDA Tuzla za 2013. godinu i prijedlog Programa rada za 2014. godinu.

Članice su upoznate sa sadržajem dosadašnjih sjednica Asocijacije ” Fatma ” KO SDA TK kao i sa održanom tribinom u Banovićima 19. aprila 2014. godine.

junifatma001
Najznačajnija tačka o kojoj se razgovaralo bila je provođenje akcije ” Pomoć i podrška djeci i majkama iz porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, kao i socijalno ugroženih porodica”.

Akcija će biti sprovedena u većini mjesnih ogranaka OO SDA Tuzla, a oni mjesni ogranci koji ne budu pokriveni, biće obuhvaćeni u sljedećoj akciji.
Akciju će sprovesti članice Asocijacije ” Fatma” OO SDA Tuzla, a sredstva su donirali humani ljudi.


Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla