Saopćenje Kantonalnog odbora SDA TK ˝SDP želi da politizira odluku o donošenju budžeta i da izazove haos u Kantonu˝

s

Saopćenje Kantonalnog odbora SDA TK ˝SDP želi da politizira odluku o donošenju budžeta i da izazove haos u Kantonu˝

 

 


Saopćenje za javnost

Saopćenjem SDP pokazuje svoju beskrupuloznost i svoj cinizam.

Svoj nerad, anarhiju i nezakonito ponašanje pokušava adresirati drugome.

Umjesto da objasni budžetskim korisnicima zašto kasni februarska plaća, plaća koja je Odlukom o privremenom finansiranju planirana u budžetu, SDP trošenjem sredstava iz budžeta na plaćanje svojih prioriteta, pokušava objasniti smanjenjem priliva sredstava u budžetu.

Ovakva reakcija SDP-a, nije iznenađujuća, pogotovo kad se ima na umu da SDP nije podržao dnevni red Skupštine u kome se budžet razmatra u formi nacrta.

Pod izgovorom hitnosti željeli su prikriti određena budžetska sredstva i trošiti ih za svoje prioritete.

Da je bilo po volji SDP-a prošla sjednica ne bi bila ni održana.

To pokazuje kolikoje SDP-u stalo do građana i budžetskih korisnika obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave.

Parlamentarna većina istrajava na tome da Skupština i Vlada rade u okvirima zakona, što je i pokazano na februarskoj Skupštini. Insistirano je da se budžet razmatra u formi nacrta dajući tako priliku budžetskim korisnicima, sindidkatima i svim zainteresiranim da se uključe u raspravu oko budžeta.

Svoj stav o podršci budžetu parlamentarna većina će iznijeti na sjednici Skupštine, a ne kako to radi SDP “rekla- kazala”.

SDP na ovaj način želi da politizira odluku o donošenju budžeta i da izazove haos u Kantonu.

Za rad kupovine većine u Skupštini ponovo su planirali dvadeset dva miliona deficita, što parlamentarna većina neće dozvoliti.

Insistirati će na smanjenju svih nepotrebnih troškova, reprezentacije i slično.

SDP je zaboravio svoju izjavu „Kad druga strana bude imala 18 ruku mi se odmah povlačimo.”

PRESS SLUŽBA KO SDA TK