Sa jakom SDA, jaka BIH!

slika-e1359721458775

Sa jakom SDA, jaka BIH!

Delegati Konvencije, njih 210 prisutnih, za predsjednika Stranke izabrali su Sulejmana Tihića, a za zamjenika predsjednika Bakira Izetbegovića. Od sada će Stranka imati osam potpredsjednika: Asim Sarajlić, Sadik Ahmetović, Sanjin Halimović, Adil Osmanović, Senad Šepić, Safet Softić, Šefik Džaferović i Salko Selman.

 

 

U Sarajevu je održana Programsko-izborna konvencija Stranke demokratske akcije. Prema Statutu Stranke  Konvenciju  čine: predsjednik Stranke, članovi Glavnog odbora i Predsjedništva Stranke, članovi Suda časti i Nadzornog odbora, članovi Predsjedništva Asocijacije mladih, članice Predsjedništva Asocijacije žena, predsjednici općinskih, gradskih, regionalnih i kantonalnih organizacija Stranke i poslanici SDA u zakonodavnim organima države Bosne i Hercegovine i entiteta. Delegati Konvencije usvojili su Programsko-izbornu platformu kojom se utvrđuju prioriteti i pravci djelovanja SDA u periodu 2013.-2015. godina.  Platformom su  definirani stavovi Stranke po aktualnim političkim pitanjima kao što su ustavne reforme, državna imovina, ekonomska politika, euroatlantske integracije, popis stanovništva, uređenje Grada Mostara, podrška radu institucija za borbu protiv kriminala i procesuiranje ratnih zločina, reorganizacija Stranke i drugo.

2013-02-01-264-1024x574

Predsjednik SDA Sulejman Tihić istakao je da su ovo samo stavovi SDA i odgovori na neka od aktualnih političkih pitanja. Ostala pitanja, odnosno strateški pravci djelovanja, definirani su dokumentima Petog kongresa – Deklaracijom i rezolucijama i mi na ovoj Konvenciji to potvrđujemo. Zato u ovoj Platformi nije tretiran značajan broj pitanja i strateških pravaca djelovanja, već samo aktualna – tekuća pitanja.

Uvjeren sam da će ova Konvencija još jedanput potvrditi jedinstvo i snagu SDA. Pokazalo se i u ovome vremenu da je bez SDA sve gore i teže, bez obzira na naše greške i propuste. Trudit ćemo se da ih bude što manje. SDA je potvrdila da je u vremenu destrukcije, neodgovornih, nekompetentnih i neozbiljnih politika jedina ozbiljna POLITIČKA SNAGA koja hoće, zna i može zaustaviti procese razgradnje Bosne i Hercegovine, odnosno poništenja teškom mukom dogovorenih i provedenih reformi!

Bez obzira na sve naše razlike, svi smo apsolutno jedinstveni kada se radi o nasrtajima na našu jedinu domovinu Bosnu i Hercegovinu i naš narod!

Delegati Konvencije, njih 210 prisutnih, za predsjednika Stranke izabrali su Sulejmana Tihića, a za  zamjenika predsjednika Bakira Izetbegovića.

Od sada će Stranka imati osam potpredsjednika: Asim Sarajlić, Sadik Ahmetović, Sanjin Halimović, Adil Osmanović, Senad Šepić, Safet Softić, Šefik Džaferović i Salko Selman.

Na sjednici Glavnog odbora SDA će biti izabrano i Predsjedništvo SDA koje od sada broji trideset i jednog člana (31), kao i još jedan zamjenik predsjednika Glavnog odbora.

Veliki broj medija, domaćih i stranih, mnogobrojni ugledni predstavnici javnog i kulturnog života, kao i predstavnici drugih političkih partija, međunarodni  zvaničnici te ambasadori Crne Gore, Srbije, Palestine, Saudijske Arabije, Mađarske, Španije, Njemačke, Hrvatske i drugih zemalja sa velikim su zanimanjem propratili Konvenciju SDA.

sda.ba