Rifatbegović: Uprkos pandemiji Klinika za hirurgiju UKC-a Tuzla radila kontinuirano operativne zahvate i specijalističko-konsultativne preglede

Rifatbegović: Uprkos pandemiji Klinika za hirurgiju UKC-a Tuzla radila kontinuirano operativne zahvate i specijalističko-konsultativne preglede

Na Klinici za hirurgiju UKC Tuzla obavlja se godišnje približno 3.600 operativnih zahvata u opštoj anesteziji. Ukoliko se tome dodaju sve intervencije koje se obavljaju u regionalnoj i lokalnoj anesteziji, godišnje se na ovoj Klinici uradi oko 4.500 operativnih procedura. I tokom Covid – 19 pandemije Klinika za hirurgiju nastavila je sa pružanjem usluga, istakao je načelnik Klinike za hirurgiju prof. dr. Zijah Rifatbegović.

Novinarka: Devleta Brkić

Od sredine marta ove godine, kada je proglašena epidemija koronavirusa, Klinika za hirurgiju UKC Tuzla nastavila je raditi operativni program malignih oboljenja, urgentna stanja i hitne operativne zahvate, istakao je načelnik Klinike prof. dr. Zijah Rifatbegović. Svo vrijeme epidemije, u zahtjevnim uslovima, činili su maksimum za sve bolesnike sa područja Tuzlanskog kantona, ali i iz drugih kantona prvenstveno Zeničko-dobojskog i USK, kao i iz entiteta RS.

– U toku pandemije uradili smo preko 160 pacijenata sa malignim oboljenjem, uradili smo oko 450 pacijenata koji su zahtjevali hitan urgentni program, i negdje oko 350 pacijenata koji su zahtjevali hitni odgođeni program. Ono što posebno želim naglasiti jeste da smo obavljali također i specijalističko-konsultativne preglede i nijednog momenta Klinika za hirurgiju nije prestala sa radom kada se govori o svim ovim oboljenjima, istakao je Rifatbegović.

Načelnik Rifatbegović kazao nam je da je frekvenca malignih oboljenja u porastu, te da se na godišnjem nivou uradi blizu 500 slučajeva karcionoma iz oblasti digestivne i torokalne patologije. Smatra da je potrebno uraditi ozbiljnu reformu našeg zdravstva, kao i razmišljati o tome na koji način primjeniti sve poznate stručne i naučne procedure kako bi se taj trend zaustavio.

– Ono što želim naglasiti jeste da mi nijednog momenta nismo prekidali sa naprednim procedurama kao što su savremena onkološka hirurgija, laparoskopska napredna hirurgija. U prvom smislu mislim na operacije laparoskopske iz oblasti kolorektalne hirurgije. I ono na što smo posebno ponosni to je naša torakoskopska resekcija pluća koju rade naši torakalni hirurzi na čelu sa dr. Nusretom Ramićem, doktorom Nerminom Mušanovićem, dodao je Rifatbegović.

Dobrom organizacijom rada na Klinici za hirurgiju i uz podršku menadžmenta UKC-a Tuzla, i u vremenu epidemije realiziran je zahtjevan operativni program i planirani zadaci. Rad Klinike održan je na nivou koji je neophodan za građane Tuzlanskog kantona i BiH.

– Niti jedan pacijent koji je bio pozitivan nije gubio vrijeme na nekoj nepotrebnoj proceduri u toku hiruškog puta. Svi pacijenti su blagovremeno zbrinuti, kako na hirurgiji tako i na svim drugim klinikama hiruških grana. Mi se trudimo da svoj rad podignemo svaki dan za stopu više, i sve organizacijske korekcije koje mi pravimo u toku našeg rada i sticanja novih iskustava najbolje mogu primjetiti naši pacijenti koji dolaze, kako na operaciju, tako i na specijalističko-konsultativne preglede, zaključio je prof. dr. Zijah Rifatbegović.

Na Klinici za hirurgiju UKC Tuzla obavlja se godišnje približno 3.600 operativnih zahvata u opštoj anesteziji, dok uz sve intervencije koje se obavljaju u regionalnoj i lokalnoj anesteziji broj operativnih procedura iznosi oko 4.500.

(RTV TK)