Razmatrana mogućnost izrade jedinstvenog zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica

1801 min boraca

Razmatrana mogućnost izrade jedinstvenog zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica

U sjedištu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata resorni ministar doc.dr. Salko Bukvarević i njegovi saradnici održali su redovni radni sastanak sa predstavnicima koordinacije boračkih saveza Armije RBiH i HVO-a.

Tema održanog sastanka bilo je stanje branilačke populacije, način rješavanja pitanja demobiliziranih branilaca i mogućnosti kako da se na najbolji način u narednom periodu poboljša status branilaca i članova njihovih porodica.

Federalni ministar je upoznao prisutne predstavnike koordinacije boračkih saveza sa Nacrtom zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica kojeg je predložio Klub poslanika DF-GS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a isti je dostavljen i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

Materijal su dobili predstavnici koordinacije, koji u narednom periodu Federalnom ministarstvu trebaju dostaviti pisano izjašnjenje o ovom Nacrtu nakon čega će se Ministarstvo očitovati i uputiti Prijedlog mišljenja na navedeni Nacrt Vladi Federacije BiH.

Iz Organizacije porodica šehida i poginulih boraca FBiH i Saveza ratnih vojnih invalida FBiH navode da se potrebe branilaca i članova njihovih porodica mijenjaju pa je iz tog razloga neophodno mijenjati i postojeći Zakon. Naveli su kako je mnogo njihovih članova umrlo, a više od 95% djece šehida i poginulih boraca je izašlo iz prava, te da su ovo samo neki od razloga zbog kojih su zvanično uputili inicijativu za pokretanje izmjena i dopuna Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica prema Federalnom ministarstvu.

Generalni zaključak svih prisutnih bio je da bi bilo dobro da se pristupi izradi jedinstvenog zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koji bi obuhvatio i kategoriju demobiliziranih branilaca, jer postojeći Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica je izrađen prije 15 godina, zbog čega su potrebne izmjene i dopune određenih članova. Jedinstveni zakon bi trebao obuhvatati i četiri trenutno važeća zakona koja se tiču branilaca i članova njihovih porodica.

Usvajanjem jedinstvenog zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ujednačila bi se prava ove kategorije i po kantonima.

Kabinet ministra