RASPORED SASTANAKA PO MJESNIM OGRANCIMA

slika-velika

RASPORED SASTANAKA PO MJESNIM OGRANCIMA

 

GRADSKI ODBOR TUZLA

OPERATIVNI IZBORNI ŠTAB

 

Red.br.

Period

Aktivnost

Nosioci

Mjesto održavanja (MZ)

1

24.08.

PETAK

17:00 sati

Sastanak za MO

Novi grad 1 i Novi grad 2

MO, OIŠ GO SDA TUZLA, Kandidati, članovi Povjereništva GO SDA Tuzla

NOVI GRAD 1

2

25.08.

SUBOTA

17:00 sati

Sastanak za MO Brčanska Malta, Sjenjak, Grabovica

MO, OIŠ GO SDA TUZLA, Kandidati, članovi Povjereništva GO SDA Tuzla

B.MALTA

3

26.08.

NEDJELJA

16:00 sati

Sastanak za MO Slavinovići i Križani

MO, OIŠ GO SDA TUZLA, Kandidati, članovi Povjereništva GO SDA Tuzla

SLAVINOVIĆI

5

27.08.

PONEDJELJAK

17:00 sati

Sastanak za MO Dobrnja i Šićki Brod

MO, OIŠ GO SDA TUZLA, Kandidati, članovi Povjereništva GO SDA Tuzla

DOBRNJA

6

28.08.

UTORAK

17:00 sati

Sastanak za MO Kiseljak i Cerik

MO, OIŠ GO SDA TUZLA, Kandidati, članovi Povjereništva GO SDA Tuzla

KISELJAK

7

28.08.

UTORAK

19:00 sati

Sastanak za MO Pasci i Ljubače

MO, OIŠ GO SDA TUZLA, Kandidati, članovi Povjereništva GO SDA Tuzla

PASCI

8

29.08.

SRIJEDA

17:00 sati

Sastanak za MO Mramor i Milešići

MO, OIŠ GO SDA TUZLA, Kandidati, članovi Povjereništva GO SDA Tuzla

MRAMOR

9

29.08.

SRIJEDA

19:00 sati

Sastanak za MO Lipnica i Bukinje

MO, OIŠ GO SDA TUZLA, Kandidati, članovi Povjereništva GO SDA Tuzla

LIPNICA

10

30.08.

ČETVRTAK

17:00 sati

Sastanak za MO Obodnica i Osoje

MO, OIŠ GO SDA TUZLA, Kandidati, članovi Povjereništva GO SDA Tuzla

OBODNICA

11

30.08.

ČETVRTAK

19:00 sati

Sastanak za MO Batva i Solana

MO, OIŠ GO SDA TUZLA, Kandidati, članovi Povjereništva GO SDA Tuzla

BATVA

12

04.09.

UTORAK

17:00 sati

Sastanak za MO Slatina i Tušanj

MO, OIŠ GO SDA TUZLA, Kandidati, članovi Povjereništva GO SDA Tuzla

SLATINA

13

31.08.

PETAK

19:00 sati

Sastanak za MO Stari grad i Centar

MO, OIŠ GO SDA TUZLA, Kandidati, članovi Povjereništva GO SDA Tuzla

STARI GRAD

14

01.09.

SUBOTA

17:00 sati

Sastanak za MO Kreka

MO, OIŠ GO SDA TUZLA, Kandidati, članovi Povjereništva GO SDA Tuzla

KREKA

15

01.09.

SUBOTA

19:00 sati

Sastanak za MO Ši Selo i Stupine

MO, OIŠ GO SDA TUZLA, Kandidati, članovi Povjereništva GO SDA Tuzla

KONGRESNA DVORANA

HOTEL TUZLA

16

02.09.

NEDJELJA

17:00 sati

Sastanak za MO Kula i Jala

MO, OIŠ GO SDA TUZLA, Kandidati, članovi Povjereništva GO SDA Tuzla

KULA

17

02.09.

NEDJELJA

19:00 sati

Sastanak za MO Mosnik, Mejdan i Crvene njive

MO, OIŠ GO SDA TUZLA, Kandidati, članovi Povjereništva GO SDA Tuzla

MOSNIK

18

03.09.

PONEDJELJAK

19:00 sati

Sastanak za MO Solina i Dokanj

MO, OIŠ GO SDA TUZLA, Kandidati, članovi Povjereništva GO SDA Tuzla

SOLINA