Radionica u MZ Mosnik : „ Lokalna zajednica ishodište političkog i javnog djelovanja žene”

radionicamosnik000

Radionica u MZ Mosnik : „ Lokalna zajednica ishodište političkog i javnog djelovanja žene”

 

U okviru projekta ” Žena u centru podrške i prevencije u zajednici” Općinski odbor SDA Tuzla  organizovao je radionicu u Mjesnoj zajednici Mosnik na temu „ Lokalna zajednica ishodište političkog i javnog djelovanja žene”. Uvodničari su bile dipl. politolog Saliha Agić i profesor Nihada Šećerbegović.

Takođe, prisutnima su se obratile i koordinatorica projekta mr.sc.prim.dr.Nermina Mehinović, predsjednica Asocijacije žena OO SDA Tuzla mr.sc. Enisa Žunić te u ime domaćina članica IO AŽ SDA Tuzla dipl. pravnica Almasa Begić.

radionicamosnik009
” Zbog opterećenosti u našem društvu predrasudama, patrijahalnim, kulturnim, ekonomskim faktorima negativnima za ženu, posebno u političkom životu, mi pokušavamo afirmisati ženu i učiniti je aktivnim činiocem u društvenim tokovima. Cilj nam je da žena ima ravnopravan položaj sa muškarcima u institucijama vlasti i na ovaj način mi krećemo sa procesom edukacije, odnosno afirmacije žene kroz Asocijaciju žena Općinskog odbora SDA Tuzla i sam Općinski odbor. U Općinskom vijeću Tuzla SDA nema ni jednu ženu vijećnicu. To nam je bio motiv da pokrenemo ovo pitanje i organizujemo radionicu”  – kazala je Saliha Agić, dipl. politolog.

” Dosadašnje iskustvo pokazalo je da smo odabrale pravi način za uključivanje žena u politiku. Tribine, akcije, seminari i drugi vidovi edukacije mogu ohrabriti mnoge žene, članice SDA, da nam se pridruže i da na taj način skrenemo pažnju na politiku na ženski način” – poručila je profesor Nihada Šećerbegović.

radionicamosnik001
Sa radionice je pokrenuta inicijativa se se formira tim žena pri AŽ SDA Tuzla koje će uraditi detaljnu analizu zastupljenosti žena u institucijama vlasti općine Tuzla i ta analiza će, kako je rečeno,  biti prezentirana na jednom od sastanaka ili tribina, i okruglom stolu Asocijacije žena u narednom periodu.

Takođe, napravljen je i osvrt na uspješne žene Stranke demokratske akcije sa područja Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Služba za odnose s javnošću OO SDA Tuzla