“Ko misli da borački dodatak može biti veći, neka kaže kako namaknuti novac”

600 15276051141518013699bukvarević71

“Ko misli da borački dodatak može biti veći, neka kaže kako namaknuti novac”


Federalno ministarstvo za pitanja boraca u narednih desetak dana uputit će prema Vladi FBiH zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, a Vlada onda ima rok do 23. juna da ga uputi u parlamentarnu proceduru.

Zastupnički dom Parlamenta FBiH usvojio je prošle sedmice na tematskoj sjednici dva zaključka, koji su prethodno dogovoreni sa predstavnicima demobilisanih boraca. Prvim zaključkom zahtijeva se od resornog ministarstva i Vlade FBiH da najkasnije za 30 dana u hitnu parlamentarnu proceduru dostave Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, u koji će biti ugrađeno pitanje javne objave jedinstvenog Registra boraca i boračkog dodatka.

Federalni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević u razgovoru za Faktor kazao je da će, u skladu sa zaključkom, u prijedlog zakona kroz određene članove ugraditi javnu objavu Registra i definisati borački dodatak za borce bez primanja i u stanju socijalne potrebe.

– Imenovao sam komisiju koja trenutno intenzivno radi na sagledavanju primjedbi i sugestija na Prednacrt zakona o pravima demobilisanih boraca koje su nam uputili kantoni, te federalna ministarstva rada i zdravstva. Očekujem da vrlo brzo prema Vladi uputimo ovaj zakon – rekao je Bukvarević.

Registar na web stranici 

Govoreći o boračkom dodatku, ministar je naglasio da Ministarstvo na čijem je čelu može ponuditi ono što je u skladu sa njegovim ovlaštenjima i finansijskim mogućnostima, odnosno raspoloživim budžetskim sredstvima, ne precizirajući kakav će prijedlog biti upućen Vladi. Dodaje da je konačno definisanje iznosa dodatka na Vladi i Parlamentu.

– Vlada i Parlament imaju daleko veća ovlaštenja i mogućnosti i mogu svojim prijedlozima, amandmanima, proširiti naš prijedlog. Međutim, onaj ko da takve prijedloge dužan je definisati odakle ćemo namaknuti dodatna sredstva. Sve ono što bude moglo da se osigura za demobilisane borce, mi u Ministarstvu ćemo vrlo rado ispoštovati – kaže Bukvarević.

Drugim dijelom zaključka predviđeno je da se zakonom propiše javna objava jedinstvenog Registra boraca. Federalno ministarstvo za pitanja boraca imalo je obavezu da uspostavi registar i stavi ga na raspolaganje institucijama. Ovaj posao završen je u nekoliko kantona, a i u ostalima je u završnoj fazi. Međutim, demobilisani borci nisu zadovoljni što podaci nisu javni pa je jedan od njihovih zahtjeva, koji je kasnije pretočen u zaključak Zastupničkog doma, bio javna objava.

– Rekao sam na sjednici Parlamenta da Agencija za zaštitu ličnih podataka nije odobrila, odnosno dala je negativno mišljenje na javnu objavu registra. Što se tiče nas iz Ministarstva, mi nismo protiv da se to javno objavi. U skladu sa zaključkom Zastupničkog doma pripremit ćemo jedan član zakona u kojem ćemo navesti da je obaveza Ministarstva da na web stranici javno objavi registar. Hoće li biti reakcija od Agencije ili nekih drugih institucija, ne znam. Što se nas tiče, mi nemamo s tim nikakav problem i objavit ćemo javno registar kada zakon stupi na snagu – pojašnjava Bukvarević.

Općine i kantoni izdvajaju 12 miliona KM

Drugi zaključak koji je usaglašen i usvojen na sjednici Zastupničkog doma tiče se boračkih udruženja. Njime se Zastupnički dom obavezuje da u roku od 30 dana razmatra Prijedlog zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja s tim da se treba ugraditi pitanje broja i finansiranja boračkih udruženja. Naime, demobilisani borci koji su u više navrata protestvovali ispred Vlade i Parlamenta FBiH zahtijevaju prestanak finansiranja svih boračkih udruženja.

– Javna rasprava o ovom zakonu je završena i on se u proceduri nalazi u formi prijedloga. Znači, na samoj sjednici mogu se uložiti amandmani i doraditi zakon u skladu sa zaključcima. Međutim, ključno je pitanje postoji li opća podrška javnog mnijenja za ukidanje finansiranja boračkih organizacija. Vlasti na nivou općina i kantona u budžetima su planirali novac za finansiranje udruženja za ovu godinu. Oni, prema podacima kojima raspolažemo, izdvajaju za to oko 12 miliona maraka. Sa federalnog nivoa izdvaja se tek oko 360.000 za rad boračkih udruženja, što je tri do četiri puta manje nego što izdvajaju pojedini kantoni ili općine. Što se Ministarstva tiče, mi nemamo problem da ispunimo ono što Parlament usvoji – kazao je Bukvarević na kraju.

Faktor.ba